Kampányzáró jelentés: sikeres volt a gyűjtés, 2024 tavaszára megjelenhet TGM kolozsvári esszéinek kötete!

2023. december 22. – 19:58

Másolás

Vágólapra másolva

Tamás Gáspár Miklósra emlékezve 75. születésnapján indítottuk el könyvkiadó kampányunkat, melynek célja az volt, hogy a Kolozsvárhoz fűződő esszéit kötetbe gyűjtve nyújthassuk át az olvasóknak, és egyúttal ismét a Transtelexre irányítsuk a figyelmet, mert ez az újságírói műhely TGM szívügye is volt. Arra kértük olvasóinkat, lehetőségükhöz mérten támogassák a Kolozsvári esszék címet viselő kötet megjelentetését.

Örömmel jelentjük, a kampány során az általunk célként kitűzött 2 millió forintnak (26 000 lej/5330 euró) több mint másfélszerese gyűlt össze, ebből, ahogy ígértük, kétmillió forintot a kötet kiadására fordítunk, a fennmaradó összeg pedig a Transtelex életben tartását szolgálja, amint majd a kötet eladásából befolyó bevétel is.

A Kolozsvári esszék így az eredeti terveknek megfelelően 2024 tavaszán megjelenik és megvásárolható lesz. A kötet szerkesztője Balázs Imre József költő, irodalmár. Az általa gondozott szövegeket 2024 elején kapja meg a Kijárat Kiadó, amely a borítótervet már elkészíttette, amint ez már látható is volt a gyűjtési felhívásunkat kísérő plakáton. A borítóhoz felhasznált fotó Szőcs Petra munkája, akinek ezúton is köszönjük hozzájárulását és segítségét.

Mivel a kötet megjelentetése egyszersmind a Transtelex fennmaradását és így a független erdélyi nyilvánosság a szerző számára oly fontos ügyét szolgálja, a kiadó a kiadás költségeinek fedezésén túl semmilyen további bevételre nem tart igényt, és a család is lemondott minden jogdíjról. Köszönjük nekik!

Külön köszönet illeti Tamás Ábelt, Tamás Gáspár Miklós fiát, aki első pillanattól kezdve azért állt mellénk, mert – amint a vele készített beszélgetésben elhangzott – nyomon követte, hogy édesapjának, élete utolsó időszakában, mennyire fontos volt, hogy létrejött a Transtelex, milyen mértékben támogatta erkölcsileg itt megjelentetett írásokkal, és milyen szorosan kötődött hozzá.

Nem részletezzük a független sajtó helyzetét, hiszen mindenki jól ismeri ezt, és tudja, csak a közösség ereje tarthatja meg a hatalommal szemben kritikus újságírói műhelyeket. Épp ezért rendkívül fontos mérföldkő a Transtelex történetében TGM kolozsvári esszéinek kiadása. Mind a kiadó, mind TGM örökösei úgy vélik, hogy ennek a gyűjteménynek a megjelentetése is arról kell, hogy szóljon, amiről a benne foglalt írások is tanúskodnak: hogy Kolozsvár és a szabad gondolat egymást kölcsönösen feltételezik, nem létezhetnek egymás nélkül.

Éppen ezért külön köszönjük azoknak az olvasóinknak a jelentkezését, akik ezt a kampányunkat használták fel arra, hogy állandó támogatást állítsanak be a Transtelex számára, és ezzel csatlakoztak leghűségesebb olvasóink köréhez, akiknek havi mikroadományai jelentősen hozzájárulnak ahhoz, hogy szerkesztőségünk kiszámíthatóan és biztonságosan tudja végezni munkáját hónapról hónapra.

Tamás Gáspár Miklós 1978-ban hagyta el Romániát, Kolozsvárt. „Önkéntelenül, kutyafuttában”, ahogy a Posztfasizmus és antikommunizmus című, románul írt művében fogalmaz. Ám TGM soha nem szűnt meg kolozsvári lenni: az maradt egész életében, bár annak több mint fele Budapesten telt el. 1989 utáni kolozsvári kapcsolatainak egyik fontos vonulata volt, hogy olyan ügyeket és műhelyeket is felkarolt, amelyeknek az ő víziójában fontos szerepük volt az egészséges társadalmi egyensúly fenntartásában. Így román baloldaliak, apró alapítványok, kispénzű szerkesztőségek, pályakezdő fiatalok élhették meg, hogy milyen hihetetlen figyelemmel és odaadással segít, magyaráz, kritizál vagy dicsér. Akárhányszor szükség volt rá, mindig jelen volt. Ezt a Transtelex közössége is mindvégig megtapasztalhatta.

Amint a kötetre gyűjtő kampányunk alkalmával megjelent szövegekből, interjúkból és beszélgetésekből is kiderül, azok az esszék, amelyeket nemsokára kötetben forgathatnak olvasóink, ugyanezt a mélyen gyökerező szolidaritást mutatják fel.

TGM rendkívüli evokatív erővel idézi meg azokat a számára fontos helyszíneket, történeteket és embereket, amelyekről és akikről esszéi szólnak. Így bontakozik ki a Kolozsvári esszék könnyed stílusa, színes történetmesélése mögött az a multietnikus értelmiségi közeg, amelynek világlátását, harcait, bukásait és felemelkedéseit TGM azért örökítette meg, hogy átmenthesse az utókornak.

Sokan adósak vagyunk Tamás Gáspár Miklósnak a gondolataiért, energiájáért, szenvedélyéért és tisztánlátásáért, amit évtizedeken keresztül oly nagylelkűen ajánlott fel nekünk.

Halálakor az őt gyászoló barátok, olvasók, tisztelők megrendülve élték át, hogy lezárult egy korszak. Valóban lezárult. De elkezdődött TGM utókora, és ehhez az utókorhoz járul hozzá a Transtelex a Kolozsvári esszék megjelentetésével. Ez a terv nem válhatott volna valósággá olvasóink támogatása nélkül. Köszönjük!

Nélküled nem tudunk működni

A Transtelex egy órányi működése nagyjából 80 lejbe kerül. Az olvasói mikroadományok azonban nem tartanak ki a hónap végéig. Legyél te is a támogatónk, csak veled együtt lehet Erdélynek saját, független lapja.

Támogató leszek!
Kedvenceink
Kövess minket Facebookon is!