A Transtelex etikai és magatartási kódexe

1. PREAMBULUM

Mi, akik a Transtelexnél dolgozunk, vállaljuk, hogy 

 • megismerjük és betartjuk ennek a kódexnek a szabályait, minden esetben etikusan járunk el;
 • segítjük, hogy a Transtelex egésze etikusan működjön, és közreműködünk az etikai szabálysértések megelőzésében és felderítésében.

A Transtelexnél dolgozó vezetők vállalják, hogy

 • olyan légkört teremtenek, amelyben mindenki érezheti, hogy szívesen látják és megbecsülik;
 • bátorítják a szabad és kreatív munkát;
 • mindenkit egyenlően, a munkája alapján ítélnek meg;
 • bárki bátran kérdezhet tőlük, és kiállhat magáért;
 • komolyan veszik az etikai aggodalmakra vonatkozó jelzéseket.

2. ÉRTÉKEINK

 • sajtószabadság
 • függetlenség
 • átláthatóság
 • kíváncsiság
 • becsület
 • megbízhatóság
 • méltányosság
 • igazságkeresés
 • bátorság
 • az egyetemes emberi jogok tisztelete
 • önkritika, önirónia, humor

3. A TARTALOMRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 • Pártatlanok és elfogulatlanok vagyunk. Habár kereskedelmi médium vagyunk, munkánkat közszolgálatnak tekintjük, a magyar társadalmat mint egészet szolgáljuk általános hírportálként. Az események, ügyek elsősorban a hírértéküktől, a vélemények a jelentőségüktől függően kapnak helyet a lapban, és eközben persze arra is ügyelünk, hogy az újság a média szórakoztató funkciójának is eleget tegyen.
  Elválasztjuk a híreket a véleményektől. A kétfajta tartalom világosan elválik a Transtelexnél.
 • Elválasztjuk az anyagainkat a reklámoktól. Amikor szponzorált tartalom, reklám jelenik meg a Transtelexen, azt egyértelműen jelezzük. Ha nyomást érzékelünk a határ elmosására, nem engedünk neki.
 • Komolyan vesszük az összeférhetetlenséget. Az újság tartalmát nem befolyásolják készítőinek személyes jellegű, rokoni, politikai, üzleti kapcsolatai. Nem toljuk saját ügy, saját biznisz szekerét. Ennek még a látszatát is elkerüljük. Ha olyan helyzet adódik, amelyben összeférhetetlenség merül fel, azonnal jelezzük a szerkesztőségen belül, és az adott esetre szabott egyedi megoldást találunk az összeférhetetlenség kiiktatására.
 • Pontosak vagyunk. Legjobb tudomásunk szerint az igazat írjuk, pontosan, és mindent megteszünk a tévedések, hibák elkerüléséért. Amennyiben mégis hiba kerül egy anyagba, legyen szó akár saját információról, akár átvételről más kiadványtól, a téves információt a lehető leggyorsabban javítjuk, és a módosítás tényét – a helyesírási és stilisztikai javításokat kivéve – egyértelműen jelezzük. Javításokat az érintett kérésére akkor közlünk, ha arról szerkesztői döntés születik.
 • Hitelesek vagyunk. Csak olyat írunk le, ami megfelelően alá van támasztva, és nem hallgatunk el semmi olyan lényeges információt, ami megfelelően alá van támasztva. Körültekintőek vagyunk a forrásaink megválasztásánál. Az információk forrásait feltüntetjük annak érdekében, hogy az olvasóink maguk ítélhessék meg, mekkora hitelt adnak az adott forrásnak. Névtelenséget kérő forrást csak abban az esetben idézünk, ha megbizonyosodtunk a megbízhatóságáról, és méltányolhatónak ítéljük a kérését az anonimitásra.
 • Nem tüntetünk fel sajátként idegen tartalmat. Átvétel, lapszemle csak úgy kerülhet az újságba, hogy azt hivatkozással egyértelműen jelezzük. Törekszünk az elsődleges források használatára, arra, hogy visszamenjünk az információk gyökeréig.
 • Teljességre törekszünk. Igyekszünk különféle véleményeknek teret adni az egyes témákon belül, és azon vagyunk, hogy az összes lényeges tényt beszerezzük az anyagainkhoz. Teszünk azért, hogy hangot adjunk azoknak, akiknek nem hallatszik a hangjuk, vagyis azoknak a csoportoknak, amelyeknek nem elég erős az érdekérvényesítő erejük ahhoz, hogy meghallják őket. Transzparensen jelezzük azt is, ha valami lényegeset nem tudunk, valamilyen mozaik hiányzik, annak ellenére, hogy természetesen kísérletet tettünk a beszerzésére, csak az rajtunk kívül álló okból nem sikerült. (Például egy közhivatal észszerű időn belül nem adott választ.) Brékinghelyzetekben, amikor nincs idő az anyag megjelenése előtt beszerezni az összes alapinformációt, jelezzük az olvasók felé, hogy a munka folyamatban van, a cikk folyamatosan frissül.
 • Kontextust kínálunk. Kerüljük a leegyszerűsítéseket. Törekszünk arra, hogy a témákat a maguk komplexitásában, háttérinformációkkal együtt mutassuk be.
  Közérthetőek vagyunk. Egyértelműen, világosan és pontosan fogalmazunk.
  Nem ártunk. Tudjuk, hogy nagy a felelősségünk, amikor egyes érzékeny témákról, mint például az öngyilkosságról, a családon belüli vagy a szexuális erőszakról írunk. Mindent megteszünk a kockázatok minimalizálásáért. Körültekintően járunk el, és kiemelten feltüntetjük az ilyen anyagainkban, hogy hová fordulhat, aki úgy érzi, segítségre van szüksége. A nem ártás elvét szem előtt tartva is adódnak viszont helyzetek, amikor egy információ megjelentetéséhez, egy közügy megvitathatóságához nagyobb közérdek fűződik, mint egyes érintett személyek érzékenységének vagy például a magánszférának a védelméhez. Ilyen jellegű döntéseinket a felelősségünket szem előtt tartva, alapos mérlegelés után hozzuk meg, és az érintettekkel empatikusak, tapintatosak vagyunk.
 • Vigyázunk a gyerekekre. Ha gyerekeket érintő témát dolgozunk fel, ha az anyagunkban gyerekek is szerepelnek, az ő védelmükre, személyiségi jogaikra fokozottan figyelünk. Másfelől a korhatáros cikkeket, fotókat, videókat törekszünk az esti, éjszakai órákra időzíteni, és minden esetben piros 18-as karikával, figyelmeztetéssel látjuk el ezeket.

4. A MUNKAVÉGZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

 • Elutasítjuk a korrupciót. Pénz, ajándék, utazás, meghívás: nem fogadunk el semmit, aminek az a célja, hogy befolyásolja a munkánkat, vagy – a valós szándéktól függetlenül – olyan értékű, hogy mindenképpen ezt a látszatot kelti. Azt is elkerüljük, hogy a korrupciógyanú árnyéka ránk vetüljön. Ha valami korrupció érzetét kelti, akkor sem megyünk bele, ha egyébként a szó szoros értelmében nem korrupció.
 • Nem fizetünk információért. Ez a korrupció elutasításának a másik oldala.
  Ellenállunk a nyomásgyakorlásnak. Ahogy megvenni nem lehet bennünket, megfélemlíteni sem. Ha a munkánk befolyásolását célzó, burkolt vagy nyílt fenyegetést, nyomásgyakorlási kísérletet érzékelünk, jelezzük a Transtelex vezetőinek, és közösen dolgozunk ki megoldást.
 • Korrektek vagyunk. Az információszerzés során főszabályként újságíróként járunk el, bemutatkozva, saját magunkat és a Transtelexet is megnevezve. Csak olyan kivételes esetekben fedjük el a valódi kilétünket, amikor az adott közérdekű információt más módon lehetetlen volna megszerezni. Nem élünk vissza azzal, ha valakit kiszolgáltatottá tesz, hogy nincs tisztában a média működésével. A forrásainknak nem teszünk olyan ígéretet, amit nem tudunk vagy nem akarunk megtartani; a megtett ígéreteinkhez tartjuk magunkat.
  Védjük a forrásainkat. Azokat a forrásainkat, akiknek anonimitást ígérünk, semmilyen körülmények között sem adjuk ki.
 • Vigyázunk mások és saját magunk biztonságára. Vannak helyzetek, amikor az újságot készítők testi épsége veszélyben van, legyen szó háborús övezetből való tudósításról vagy kórházi riportról koronavírus-járvány idején. Az ilyen anyagainkat a feladatra önként jelentkező kollégák készítik, és előtte egyeztetnek a szerkesztőség vezetőivel. Mindent megteszünk a kockázatok minimalizálásáért.
 • Vigyázunk arra, ami a miénk. A munkavégzéshez szükséges, az olvasóink támogatásával beszerzett eszközöket, például a számítógépeket és a telefonokat igyekszünk a lehető legtovább megtartani jól használható állapotban. Vigyázunk arra, hogy ezekhez és a rajtuk tárolt adatokhoz illetéktelenek ne férjenek hozzá. Komolyan vesszük az informatikai biztonságot. Elveszett, ellopott eszközről azonnal jelzést adunk, a szükséges kárminimalizáló lépéseket haladéktalanul megtesszük.
 • Ésszel költünk. Kiküldetéskor, eszközbeszerzéskor csak olyasmit vásárolunk a Transtelex közös pénzéből, amire nagy szükség van a munkánk elvégzéséhez.
  Figyelünk a zöld szempontokra. Munka közben is törekszünk az energiapazarlás elkerülésére, és nem gyártunk felesleges hulladékot.
 • Szolidárisak vagyunk más újságírókkal. Versenyzünk velük az információkért, az elsőségért, de nyílt és tisztességes versenyben vagyunk. A konkurens lapok újságíróinak munkavégzését nem akadályozzuk szándékosan.

5. INTERJÚKÉSZÍTÉSI ELVEINK

 • Azért kérünk interjút valakitől, mert szeretnénk megismerni a véleményét több ügyben is. Szeretnénk minden releváns kérdést feltenni, így abban sosem egyezkedünk, hogy milyen témákat kerüljünk az interjún.
 • Élőben szeretnénk feltenni, így sosem küldjük el előre a kérdéseket. Természetesen nekünk is érdekünk, hogy az interjúalany is minél jobban felkészülhessen, így kérésre szívesen elküldjük előre, milyen témakörök érdekelnek minket.
 • Szeretnénk mindig előre egyeztetni, kik lesznek még jelen az interjún az interjúalanyon kívül.
 • Az interjúról hangfelvétel készül. Ez segíti a legjobban a munkánkat, hogy pontosan adjuk vissza, amit az interjúalany elmond. A hangfelvételt vagy egy részét csak végső esetben, esetleges későbbi vita esetén publikáljuk – ha az interjúalany vitatja, mi hangzott el.
 • A hangfelvétel alapján leírt szöveget, ha az interjúalany igényli, visszaküldjük az interjúalanynak egyeztetésre – de csak azért, hogy ellenőrizhesse, hogy a saját mondanivalójában vannak-e esetleges ténybeli hibák. Ezeket javítjuk, de hírértékű nyilatkozatot, mondatot, pláne a saját kérdéseinket soha nem húzzuk ki az elkészült interjú szövegéből.
 • Videós interjúkat – mivel azon változtatni értelemszerűen nem tudunk utólag – nem küldünk vissza.
 • Az interjú visszaküldésére mindig megjelölünk határidőt – de csak mert szeretnénk, ha minél előbb megjelenne az újságban, és egyetlen interjúnak sem tesz jót, ha túl sokat porosodik. Így ha egy interjúalany többszöri kérésünk után sem küldi vissza határidőre, úgy értékeljük, hogy elfogadta az interjú írott változatát.
 • Az interjú címéről, ajánlójáról, publikációjának pontos időpontjáról az aktuális szerkesztő dönt, ezeket nem egyeztetjük az interjúalannyal.
 • Az interjúra, amikor lehetséges, eljön egy fotós is, mert szeretnénk a legfrissebb képeket mutatni az interjúalanyról. Fontosnak tartjuk, hogy az elkészült fotók is a valóságot tükrözzék, így a felvételeken utólag nem végzünk olyan módosításokat, amelyek torzítják vagy megváltoztatják az eredeti felvételeket, a fotókról például nem tüntetünk el képelemeket és nem is adunk hozzá ilyeneket.
 • Ha az interjúalany kéri, megmutatjuk az elkészült fotókat, de a fotók szerkesztése és válogatása a szerkesztőség joga. Ha az interjúalany valamelyik fotó megjelenése ellen kifejezetten tiltakozik, ezt a szerkesztés során figyelembe vesszük.
 • Az interjú során készült fotók bekerülnek a fotóarchívumunkba, ezeket nem azért készítjük, hogy utána az interjúalany rendelkezésére bocsássuk.