Termeni Și Condiții Generale

1. Dispoziții introductive, alegerea legii aplicabile.

1.1. Aceste Termeni și condiții generale (denumiți în continuare "TCG") reglementează relația dintre < Van Másik Média S.R.L.> (sediul: Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie 1989 nr. 5., et. IV.,  codul de identificare fiscală: 45498437; Numărul Registrului Comerțului: J12/288/2022, reprezentată de: dl. Pusztay András János administrator), în calitate de beneficiar (denumit în continuare Beneficiar) și persoanele fizice sau juridice (denumite în continuare Finanțatori) care sprijină funcționarea portalului de știri Transtelex (https://.transtelex.ro) deținut și editat de către Beneficiar prin intermediul unei donații financiare (denumit în continuare Finanțare sau Finanțări) în detrimentul propriului patrimoniu (Beneficiarul și Finanțatorul sunt denumite în continuare Părți). Acordarea Finanțării de către Finanțator constituie, de asemenea, o alegere expresă a legii în baza referinței juridice, în ceea ce privește această alegere a legii aplicabile, toate aspectele legate de raportul juridic dintre părți, inclusiv raportul juridic în sine, precum și executarea și administrarea tuturor creanțelor care pot apărea, vor fi guvernate și reglementate de legile de fond și de procedură din Ungaria, iar dispozițiile Legii de procedură civilă CXXX din anul 2016 în vigoare în Ungaria se vor aplica pentru soluționarea oricăror litigii, înțelegându-se că limba contractului va fi limba maghiară.

Se consideră că alegerea expresă a legii de către Beneficiar a fost făcută prin publicarea acestor TCG.

1.2. Beneficiarul își propune să lanseze, să opereze, să dezvolte și să promoveze portalul de știri Transtelex. Obiectivul Beneficiarului este de a opera portalul său de știri ca un serviciu de conținut multimedia online,

 • care să fie un serviciu care oferă știri actualizate, rapide, exacte și imparțiale despre ceea ce se întâmplă în lume, în orice moment al zilei;
 • care oferă o gamă largă de știri: viața publică, economie, cultură, sport, cele mai noi tehnologii, știință, dar și știri distractive, captivante și de mare impact;
 • care informează societatea maghiară cu privire la evenimentele de interes public care ne afectează viața tuturor, verificând și solicitând informații în mod constant din partea diferitelor autorități, dar care și distrează și nu se ia niciodată prea în serios;
 • care nu este opozant, nu este pro-guvernamental, ci reprezintă pur și simplu valori jurnalistice corecte, critice și curioase;
 • care nu poate fi influențată și dirijată din exterior, deoarece structura proprietarilor ziarului este stabilită de jurnaliștii și editorii imparțiali, care garantează independența;
 • în cazul căruia nu există interferențe externe în ceea ce privește persoanele cu care lucrează echipa editorială;
 • în care standardele profesionale și alegerea subiectelor sunt stabilite exclusiv de către redacția ziarului;
 • la care există atât de mulți jurnaliști încât nu este nevoie să se aleagă ce evenimente importante să fie publicate, pentru că sunt suficienți oameni pentru a acoperi, publica fiecare eveniment și știre importantă;
 • la care există transparență în funcționare, dezvoltare continuă și comunicare cu
  cititorii.

Este, de asemenea, intenția Beneficiarului de a informa Finanțatorul, ca parte a executării Contractului de finanțare, cu privire la alte forme de finanțare care pot fi acordate în plus față de cea aleasă de către Finanțator.

1.3. Beneficiarul a creat și menține un site web pentru colectarea de Finanțări la adresa URL https://tamogatas.transtelex.ro (denumit în continuare Site web), iar Beneficiarul va prezenta Finanțatorului oportunitățile de finanțări pe site-ul web și sub formă de e-mailuri.

Furnizorii externi de servicii tehnologice și financiare enumerate în secțiunea 3.5 sunt
implicați în punerea în aplicare a primirii Finanțărilor, astfel încât Beneficiarul nu colectează în mod direct datele cardurilor de credit și ale conturilor bancare.

De asemenea, Beneficiarul informează Finanțatorul că nu colectează direct nici datele de expirare a cardurilor bancare pentru plăți, dar le va primi de la Barion Payment Zrt. în funcție de platforma folosită de Finanțator.

În cazul Finanțărilor acordate prin intermediul sistemului PayPal, Beneficiarul nu primește detalii despre cardul de credit de la furnizorul de servicii de plată, dar numele Finanțatorului, adresa de e-mail a acestuia și valoarea finanțării acordate cu succes vor fi comunicate Beneficiarului de către PayPal.

1.4. Finanțările pot fi, de asemenea, efectuate și în afara Site-ului web, de exemplu, prin transfer bancar, prin utilizarea serviciului Facebook sau prin orice alte mijloace convenite între Părți sau comunicate în prealabil Finanțatorului de către Beneficiar sub orice formă.

2. Încheierea contractului.

2.1. În timpul procesului de acordare a finanțării, Finanțatorul va putea citi acești Termeni și Condiții Generale și Notificarea privind gestionarea datelor a Beneficiarului pe Site-ul web și, după acceptarea acestora din urmă de către Finanțator, se va încheia acordul de finanțare între Finanțator și Beneficiar.

2.2. În cazurile menționate la punctul 1.4, prin acordarea Finanțării, Finanțatorul acceptă prezenții Termeni și Condiții Generale și Notificarea privind gestionarea datelor a Beneficiarului și, astfel, în momentul acordării Finanțării, contractul de finanțare este încheiat între Părți, cu excepția cazului în care, în conformitate cu punctul menționat, este necesar acordul individual al părților pentru încheierea contractului de finanțare.

2.3. Prin acceptarea acestor Termeni și Condiții Generale, Finanțatorul declară, de asemenea, că nu este o persoană fizică sau juridică limitată în capacitatea sa de a acționa sau, în cazul în care capacitatea sa de a acționa este limitată din orice motiv, restricția nu afectează posibilitatea de a acorda Finanțarea, sau Finanțatorul are consimțământul sau aprobarea necesară cu privire la existența restricției.

3. Obiectul și conținutul contractului.

3.1. În cadrul contractului de finanțare, Finanțatorul va oferi Beneficiarului, prin intermediul uneia dintre opțiunile de finanțare, sprijin financiar din activele proprii, pentru a atinge obiectivul indicat de Beneficiar mai sus, În temeiul Contractului de finanțare, Finanțatorul este obligat să acorde finanțarea pe care s-a angajat să o execute, ceea ce se consideră a fi acceptată de către Beneficiar la momentul încheierii Contractului de finanțare, astfel cum se prevede la punctul 2.

Finanțarea poate fi o finanțare acordată o singură dată sau în mod regulat, la discreția Finanțatorului.

În cazul în care finanțarea regulată se acordă prin plata online cu cardul de credit,
Finanțatorul poate alege frecvența acordării Finanțării din opțiunile oferite pe site.
În cazul în care se alege opțiunea de finanțare regulată, Finanțatorul este de acord că plățile ulterioare inițiate pe Site-ul web după o tranzacție de înregistrare reușită vor fi inițiate de către Beneficiar fără a fi necesară reintroducerea detaliilor cardului de credit și fără consimțământul Finanțatorului pentru fiecare tranzacție, dacă Finanțatorul a ales opțiunea de plată online cu cardul de credit. În astfel de cazuri, Beneficiarul nu va avea detaliile necesare pentru cardul de credit pentru a efectua plata, iar plata va fi efectuată în continuare prin intermediul furnizorului de servicii de plată utilizat.

În cadrul contractului de finanțare, Beneficiarul va utiliza Finanțarea în conformitate cu prezenții Termeni și Condiții Generale și se angajează să informeze Finanțatorul prin poștă electronică, prin intermediul unei cereri de finanțare, după 1 (una) lună calendaristică și după 3 (trei) luni calendaristice de la încetarea contractului de finanțare al părților, cu privire la oportunitățile de finanțare disponibile pentru Beneficiar pentru a sprijini în continuare activitatea și obiectivele Beneficiarului.

3.2. Beneficiarul poate fi sprijinit cu finanțări fie în forinți maghiari, fie în euro, într-o singură tranșă sau în mai multe tranșe, însă, în cazul plății cu cardul de credit, sumele de finanțare și monedele pot fi doar cele pentru care furnizorul de servicii de plată oferă posibilitatea de a face acest lucru, așa cum sunt afișate pe Site.

Orice donație sau plată în lei se va calcula la cursul de în euro de la data plății.
Donatorul nu poate avea nicio pretenție împotriva Beneficiarului în legătură cu rata de schimb a cursului la care oferă donația.

3.3. Beneficiarul se angajează să informeze Finanțatorul, în cazul în care acesta se abonează la newsletter-ul informativ al Beneficiarului pe această temă, cu privire la utilizarea agregată a Finanțărilor. De asemenea, Beneficiarul prezintă, cel puțin o dată pe an calendaristic, un raport public cu privire la operațiunile sale, în special cu privire la utilizarea Finanțărilor.

3.4. Având în vedere că Contractul de finanțare este un contract scris, documentarea și punerea sa la dispoziția Finanțatorului se face prin crearea de către Beneficiar a unui cont de utilizator pe Site, pe baza datelor furnizate de Finanțator, care permite Finanțatorului să urmărească finanțările sale individuale și, în limitele și posibilitățile oferite de Beneficiar, să suspende executarea Contractului de finanțare sau să modifice datele de plată utilizate pentru executarea acestuia. Contul de utilizator este creat automat la încheierea Contractului de finanțare și va fi menținut până la completarea cererii de anulare a Finanțatorului transmisă Beneficiarului la adresa de mail [email protected] sau până la data specificată în cadrul Notificării privind gestionarea datelor. Ștergerea contului de finanțare inițiată de Finanțator nu va pune capăt temeiului juridic pentru prelucrarea datelor deținute de Beneficiar în contul de finanțare și poate, de asemenea, să pună capăt contractului de finanțare.

Pentru a accesa contul de utilizator, Finanțatorul trebuie să dea click pe link-ul "Contul meu" de pe Site, unde va introduce adresa de e-mail pe care a furnizat-o anterior, iar Beneficiarului i se va trimite un link pentru a accesa contul fără a utiliza o parolă. Contul de utilizator va fi apoi accesibil Finanțatorului în orice moment și într-un număr nelimitat.

3.4.1. În ceea ce privește Finanțările acordate prin serviciul PayPal, se aplică
prevederile din secțiunea 3.4, cu următoarele excepții:

 • Numele și adresa de e-mail a Finanțatorului, precum și suma și moneda Finanțării acordate vor fi trimise Beneficiarului de către PayPal în mod automat, chiar și în absența unei solicitări din partea Beneficiarului (Beneficiarul nu va solicita aceste date de la PayPal), iar contul de utilizator va fi creat pe baza datelor trimise în acest mod;
 • Finanțatorul nu poate modifica, suspenda, anula Finanțarea sau iniția o nouă Finanțare în contul de utilizator;
 • Finanțatorul va vedea în contul său doar Finanțările deja acordate, efectuate, data scadenței acestora și dacă Finanțarea a fost anulată prin PayPal sau în alt mod.

3.5. Modalități de plată.

3.5.1. Finanțarea poate fi achitată prin transfer bancar prin sistemul PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. sau prin plată online cu cardul de credit prin intermediul sistemului Barion Payment Zrt. În cazul plății online cu cardul de credit, datele cardului de credit necesare pentru plată nu vor fi transmise Beneficiarului.

Barion Payment Zrt. care furnizează serviciul prevăzut în prezenta subsecțiune este o
instituție supravegheată de Banca Națională a Ungariei (Magyar Nemzeti Bank); numărul său de licență este H-EN-I-1064/2013.

3.5.2. Finanțarea poate fi, de asemenea, acordată într-un mod care nu este specificat în prezenții Termeni și Condiții Generale, caz în care va prevala un acord separat între
Finanțator și Beneficiar.

4. Natura juridică a donației.

4.1. Donația nu constituie o finanțare în interes public.

4.2. Acordarea Finanțării nu constituie vânzarea de bunuri sau prestarea de servicii cu titlu oneros în țară și, prin urmare, Beneficiarul nu este obligat să emită o factură.

5. Gestionarea datelor, securitatea datelor.

5.1. Procesul de prelucrare a datelor, regulile și aspectele legate de securitatea datelor sunt prezentate în cadrul Notificării privind gestionarea datelor.

6. Încetarea și rezilierea contractului de finanțare.

6.1. În orice caz, contractul de finanțare încetează la data trimiterii ultimei notificări de informare, astfel cum este definită în subsecțiunea 3.1, însă Finanțatorul nu este obligat și, în orice caz, nu poate fi obligat să acorde o finanțare suplimentară în afara Finanțării pe care Finanțatorul și-a asumat-o în mod voluntar și liber, iar Finanțarea și acordarea oricărei alte finanțări suplimentare reprezintă doar o posibilitate pentru Finanțatorul.

În cazul unei finanțări regulate, Finanțatorul poate rezilia Contractul de finanțare în orice moment, fără a oferi vreun motiv, în cadrul Contului de utilizator sau prin neefectuarea niciunei plăți viitoare către Beneficiar. În acest caz, nu se poate exercita niciun drept de retragere în ceea ce privește finanțarea deja plătită, iar contractul dintre părți încetează la data trimiterii ultimei notificări de informare, astfel cum este definită la punctul 3.1, dar Finanțatorul nu este obligat și nici nu poate fi obligat să plătească nicio altă finanțare de la data încetării.

Finanțatorul are, de asemenea, dreptul de a suspenda acordarea finanțării în conformitate cu opțiunile afișate în contul de utilizator.

În cazul în care Finanțatorul a optat pentru o pauză, suspendare, deducerea va continua automat în luna calendaristică următoare sfârșitului perioadei de timp specificate de acesta.

Finanțatorul poate, de asemenea, să pună capăt suspendării în orice moment, caz în care deducerile vor fi reluate în luna calendaristică următoare sfârșitului suspendării, cu excepția cazului în care încetarea suspendării este considerată, de asemenea, ca fiind o reziliere.

După suspendare, se vor aplica din nou regulile de acordare regulată a Finanțării în privința donației, în cazul în care Finanțatorul optează pentru continuarea finanțării regulate.

Posibilitatea de a anula finanțarea rămâne neschimbată în timpul și după suspendare.

6.2. Beneficiarul își rezervă dreptul de a modifica prezenții Termeni și Condiții Generale fără a aduce atingere obiectivelor. Beneficiarul va informa Finanțatorul cu privire la orice astfel de modificări în cadrul site-ului web.

7. Renunțarea la dreptul de a revendica finanțarea, donația, limitarea răspunderii.

7.1. Finanțatorul, prin acordarea Finanțării, renunță în mod expres, necondiționat și irevocabil la orice drept de a revendica Finanțarea din orice motiv.

7.2. Valoarea maximă a oricărei cereri de despăgubire din partea Finanțatorului în ceea ce privește raportul de finanțare sau în legătură cu acesta nu poate depăși valoarea finanțării totale.

8. Declarația de transfer de date.

Finanțatorul ia cunoștință de faptul că, în funcție de metoda de plată aleasă de acesta, datele cu caracter personal furnizate pot fi transferate către Barion Payment Zrt. sau PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. în calitate de operator de date. Datele transmise de către operatorul de date sunt următoarele: nume, adresă de e-mail, adresa de facturare (oraș, adresă, cod poștal, stradă, număr), metoda de plată aleasă și suma. Natura și scopul activităților de prelucrare a datelor desfășurate de către operatorul de date pot fi găsite în cadrul Notificării de gestionare a datelor a Barion Payment Zrt, dând click pe linkurile de mai jos:

https://www.barion.com/hu/adatvedelmi-tajekoztato/

https://www.paypal.com/HU/webapps/mpp/ua/privacy-full

9. Dispoziție finală.

9.1. În ceea ce privește aspectele care nu sunt reglementate în prezenții Termeni și Condiții Generale, se aplică dispozițiile legislației maghiare, în principal Legea V din anul 2013 privind Codul civil, la discreția părților.

Cluj-Napoca, 07 februarie 2022.

Modificat: 16 noiembrie 2023.


Van Másik Média S.R.L.
Beneficiar