Legutóbb három hétig szünetelt az oktatás – meddig tart az idei tanügyi sztrájk?

2023. június 5. – 13:57

Legutóbb három hétig szünetelt az oktatás – meddig tart az idei tanügyi sztrájk?
Üres osztályterem a sztrájk alatt egy bukaresti iskolában, 2023. máj. 22-én – Fotó: Octav Ganea / Inquam Photos

Másolás

Vágólapra másolva

Az idei tanügyi sztrájk a harmadik hetébe lépett, miközben a legutóbbi – 2005-ös – országos munkabeszüntetés az oktatásban éppen három hétig tartott, de 2000-ben öt hétig is zárva maradtak az iskolák. Cikkünkben felidézzük a tanárok 18 évvel ezelőtti tiltakozó akcióját, ami végül számukra kedvezőtlen kompromisszummal zárult.

Május 22-én 18 éve először általános sztrájkot hirdettek meg a romániai tanügyi szakszervezetek (a Szabad Tanügyi Szakszervezetek Szövetsége, a Spiru Haret Szakszervezeti Szövetség, és az Alma Mater Szakszervezeti Szövetség). A sztrájkban kezdetben 150 ezer pedagógus és 60-70 ezer kisegítő személyzethez tartozó tanügyi alkalmazott vett részt, később még csatlakoztak. A követelések közül alighanem a legfontosabb a pályakezdő tanárok bérének az országos átlagbérhez igazítása, amely nettó 4000 lejt jelentene; ezen kívül a követeléseik közt szerepel az infrastruktúra fejlesztésére szánt összegek növelése.

A 18 évvel ezelőtti sztrájkban is hasonló követeléseik voltak a pedagógusoknak

„Ez csak a háború egyik csatája volt” – a kijelentés a közoktatási és a felsőoktatási szakszervezeti szövetségek vezetőinek 2005. november 28-i sajtótájékoztatóján hangzott el, amelyen bejelentették az akkor már 22-ik napja tartó általános sztrájk lezárását. A tanügyi alkalmazottak képviselői voltaképp azt üzenték a rendszerváltás utáni egyik leghosszabb, több mint három hétig tartó munkabeszüntetés végén, hogy csak ideiglenesen tették le a fegyvert, a kormánnyal kötött kompromisszummal elégedetlenek, de nem kívánják tovább feszíteni a húrt. Annál is inkább, mert a szakszervezeti tagság kihátrált mögülük, a körükben tartott referendumon kétharmaduk a sztrájk befejezésére szavazott.

A mintegy 300 ezer tanügyi alkalmazott elégedetlensége érthető volt, hiszen nem teljesültek maradéktalanul a követeléseik. A sztrájkot az oktatás alulfinanszírozottsága miatt robbantották ki. Nem csak a fizetésüket kevesellték, hanem azt is, hogy az ágazat nem részesül a jelentőségéhez méltó költségvetési forrásokban.

A nettó átlagbér a tanügyben 2005 végén 800 lej körüli volt, az összeg közelített az akkori országos nettó átlagbérhez, és abban az évben a kormány a bruttó nemzeti termék (GDP) 3,48 százalékát irányozta elő az oktatásnak. A szakszervezetek kezdetben a pedagógusbérek egy éven belüli megkétszerezését kérték egy 2006-ban kidolgozandó közalkalmazotti bértörvényben, illetve azt, hogy a tanügy a GDP 5 százalékából gazdálkodhasson.

Ehhez képest a kormánytól a fizetések mindössze 11,83 százalékos megemelésére kaptak ígéretet, két lépésben: 5,5 százalékkal 2006 januárjától és 6 százalékkal szeptembertől. Ez az intézkedés az akkori infláció miatt valójában csak 4,5 százalékos béremelést jelentett. De Călin Popescu Tăriceanu miniszterelnök belegyezett abba, hogy a tanügy finanszírozása 2006-ban egy százalékponttal, a GDP 4,8 százalékra növekedjen, s a költségvetési forrásokból mintegy egymilliárd eurót az oktatási infrastruktúra korszerűsítésére fordítsanak. A kormánnyal kötött kompromisszum része volt az is, hogy a három hét alatt kiesett tananyagot a tanév végéig a heti óraszám túllépése nélkül, fokozatosan bepótolják az iskolákban és az egyetemeken. Erre az ígéretre alapozva a tanügyi alkalmazottak a munkabeszüntetés időszakára is megkapták a fizetésüket.

Bíróságra került a sztrájk

Az akkor sajtóbeszámolók szerint 2005-ben a tanügyi alkalmazottak a tanév első napján, szeptember 12-én tiltakozó felvonulást tartottak Bukarestben és több nagyvárosban. Ezt az akciót megismételték október 5-én, az oktatás világnapján, de akkor már országos tüntetésekkel és általános sztrájkkal is fenyegetőztek. Mircea Miclea tanügyminiszter a követeléseik rendezését ígérte, és azt kérte a kormánytól, hogy az éppen abban az időszakban parlamenti vita alatt álló 2006-os költségvetési törvénytervezetben emeljék meg a GDP 5 százalékára az oktatásnak előirányzott összeget. Mivel a kérése nem teljesült, a kolozsvári BBTE korábbi főkancellárja október 11-én lemondott a tisztségéről. „Állandósult az oktatás krónikus alulfinanszírozása, amivel nem tudok egyetérteni” – indokolta lépését a távozó tárcavezető, emlékeztetve arra, hogy az EU tagállamaiban átlagban a GDP 5,22 százalékát fordítják a tanügyre, és a frissen csatlakozott országokban ez az arány eléri az 5,31 százalékot is.

Mircea Miclea lemondása után a pedagógusok ismét munkabeszüntetést helyeztek kilátásba, ha nem rendezik a követeléseiket. Mivel a sztrájkkal való fenyegetőzés komolynak tűnt, a kormány tárgyalóasztalhoz ült a tanügyi szakszervezetek képviselőivel. Călin Popescu-Tăriceanu október közepén azt ígérte, hogy GDP-arányosan 0,6 százalékponttal növelik a költségvetésben az oktatás finanszírozását, és a következő évben 8 százalékkal emelik a béreket. A miniszterelnök kitartott amellett, hogy ennél nagyobb arányú fizetésnövelés a nemzetgazdaság stabilitását veszélyezteti. Több sikertelen tárgyalási forduló után a szakszervezetek beváltották a fenyegetésüket, és november 7-én elkezdődött az általános sztrájk a tanügyben, a köz- és a felsőoktatásban egyaránt. A tiltakozásnak ezt a formáját akkor a pedagógusok több mint 70 százaléka támogatta. A munkabeszüntetés ideje alatt tanárok bejártak az iskolákba, és az elemi osztályosok felügyeletét biztosították.

A román oktatás halálát szimbolizáló tüntetés 2005. okt. 5-én, Bukarestben. A fúvószenekar temetési zenét játszott – Fotó: Daniel Mihailescu / AFP
A román oktatás halálát szimbolizáló tüntetés 2005. okt. 5-én, Bukarestben. A fúvószenekar temetési zenét játszott – Fotó: Daniel Mihailescu / AFP

A sztrájk negyedik napján, november 10-én az államfő kinevezte Mircea Miclea utódját a tanügyminisztérium élére. Kolozs megye korábbi prefektusa, Mihail Hărdău mandátumát azzal kezdte, hogy már a kinevezése utáni napon, november 11-én beperelte a bukaresti törvényszéken a szakszervezeti vezetőket. Arra hivatkozott, hogy a sztrájkot jogsértő módon robbantották ki, mert nem teljesültek a munkakonfliktusokat szabályozó 168/1999-es törvényben rögzített kritériumok. A minisztérium elszántságát jelezte, hogy az egyik legfelkapottabb (és egyben egyik legdrágább) bukaresti ügyvédi iroda képviselte ebben a perben a kormányt. A szakszervezeti vezetők ellenlépésként alkotmányossági kifogást emeltek a 168/1999-es törvény ellen, így a pert az alkotmánybíróság döntéséig felfüggesztették. Eközben szinte naponta zajlottak az egyeztetések a kormánnyal, és a tanügyi alkalmazottak fokozatosan engedtek a követeléseikből: az utolsó tárgyalási fordulókon a bérek megduplázása helyett már csak 18 százalékos fizetésemelést kértek.

A 2005-ös tanügyi sztrájk mindenesetre a ritka alkalmak egyike volt, amikor az elnöki mandátumának akkor még csak első évében lévő Traian Băsescu eleget tett az alkotmányban előírt feladatának, és közvetíteni próbált a felek között. Az államfő már az új oktatási miniszter kinevezésének napján bejelentette, támogatja a tanügy GDP-arányos költségvetési finanszírozásának 5 százalékra emelését azzal a feltétellel, ha az összeget nem kizárólag bérfejlesztésre költik. Băsescu ezután több alkalommal is részt vett a kormány és a szakszervezetek képviselői közötti tárgyalásokon, és utóbbiak el is ismerték, hogy nagy szerepe volt a sztrájk lezárásához vezető kompromisszum elérésében. De a kompromisszum felé tolta a szakszervezeteket az is, hogy a sztrájk harmadik hetére a munkabeszüntetés támogatottsága a pedagógusok körében jelentősen megcsappant. A tanárok egy része – elsősorban vidéken – akkor már újra megtartotta az óráit. Ebben szerepet játszhatott Călin Popescu-Tăriceanunak az a felhívása, hogy a gyerekek érdekeit szem előtt tartva térjenek vissza az osztálytermekbe, és ne hallgassanak a szakszervezeti vezetőkre. Utóbbiak viszont azzal magyarázták a sztrájktöréseket, hogy a pedagógusok tudták: a munkabeszüntetés idejére nem kapnak fizetést, és féltették a megélhetésüket. „Gondoljanak csak bele, egy kezdő tanári fizetés 445 lej” – nyilatkozta a sajtónak az egyik szakszervezeti vezető.

Azt nem tudni, hogy a kormány által indított per mennyire félemlítette meg a pedagógusokat. Tény, hogy az alkotmánybíróság éppen a munkafelvétel bejelentésének napján, november 28-án elutasította a szakszervezetek alkotmányossági kifogásait. Ennek megfelelően a pernek folytatódnia kellett volna a bukaresti törvényszéken, de tekintettel a sztrájk lezárására, az oktatási minisztérium szóvivője aznap közölte, hogy a kormány visszavonja a keresetét.

Volt már öthetes tanügyi sztrájk is. A 2005-ös munkabeszüntetés nem az egyetlen, és nem is a leghosszabb általános tanügyi sztrájk volt Románia rendszerváltás utáni történetében. A pedagógusok 1990 és 2004 közötti tiltakozó akcióit összegző tanulmány szerint a 14 év alatt a szakszervezetek számtalan tüntetést, sztrájkőrséget és figyelmeztető sztrájkot tartottak. Az első jelentősebb általános munkabeszüntetés 1999 június 8-án kezdődött, éppen az érettségi vizsgák előtt, akárcsak a mostani, és két hetet tartott. Akkor a szakszervezetek a tanügy GDP-arányos költségvetési előirányzatának 4 százalékra emelését kérték, de a munkabeszüntetéshez a tanároknak az a félelme vezetett, hogy a nyári hónapok után már nem lesz pénz az államkasszában a fizetésük fedezésére. Miután a kormány írásban szavatolta, hogy a teljes évben megkapják a bérüket, a tanárok visszatértek az iskolákba. A leghosszabb – öt hétig tartó – általános sztrájk 2000-ben következett. Abban az évben január 24-én bezártak az iskolák, és a pedagógusok csak azután tértek vissza az osztálytermekbe, hogy a kormány megjelentette a Hivatalos Közlönyben a bérüket két lépcsőben 80 százalékkal megnövelő sürgősségi rendeletet.

2005 és 2023: hasonlóságok és eltérések

Az idei tanügyi sztrájk már a harmadik hetébe lépett. Akárcsak 2005-ben, a tanárok most is az oktatás alufinanszírozására panaszkodnak, és a pedagógusi pályát vonzóvá tévő béreket akarnak. Legutóbbi – vasárnapi – közleményükben a szakszervezetek a következőket kérték:

 • a kormány foglalja jogszabályba, hogy a kezdő tanárok fizetése a jövő évben hatályba lépő közalkalmazotti bértörvény szerint nem lesz kisebb a bruttó országos átlagbérnél
 • a pedagógusi fizetések a kormány által javasolt három évnél rövidebb idő alatt érjék el az új közalkalmazotti bértörvényben rögzítendő szintet
 • júniustól a pedagógusi bérek a múlt heti sürgősségi kormányrendeletben előírtnál nagyobb mértékben emelkedjenek
 • a kormány a költségvetési kiadások 15 százalékát fordítsa az oktatásra

A hasonlóságoknál azonban jóval több eltérés van a három hétig tartó 2005-ös sztrájk és a mostani munkabeszüntetés között:

 • teljesen más a gazdasági és a politikai kontextus: akkor az uniós csatlakozás előtt Románia álló bruttó hazai terméke a töredéke volt a jelenlegi GDP-nek, és az akkori jobboldali – egyébként szintén RMDSZ-es részvételű – koalíciós kormány rendkívül törékeny parlamenti támogatottsággal rendelkezett, szemben a mostani kétharmados többségű koalícióval
 • a 2005-ös sztrájkot nem a tanév végére, hanem az elejére időzítették; idén a munkabeszüntetés közvetlenül az országos felmérők és az érettségi vizsgák előtt kezdődött, ami jelentős mértékben megnöveli a szakszervezetek tárgyalási lehetőségeit, az alkupozícióik jóval erősebbek
 • a 2005-ös sztrájk kiterjedt a felsőoktatásra is, idén az egyetemi oktatók csak egy kétórás figyelmeztető munkabeszüntetést tartottak, szolidarizálva a közoktatásban dolgozókkal
 • a 2005-ös munkakonfliktus megszüntetésében tevékeny szerepet játszott az akkori államfő, Traian Băsescu több tárgyalási fordulóban próbált közvetíteni a kormány és a szakszervezetek között; Klaus Iohannis egyetlen egyeztetésen sem közvetített, beérte azzal, hogy fogadta a szakszervezetek képviselőit, majd fenyegető hangnemben nyilatkozott róluk, amiért hajthatatlannak bizonyultak
 • a 2005-ös sztrájk támogatottsága a harmadik héten jelentősen megcsappant a tanárok körében; a szakszervezetek szerint az idei munkabeszüntetést a tagság 75 százaléka továbbra is támogatja, és nincsenek hírek arról, hogy a pedagógusok egy része készülne visszatérni az osztálytermekbe
 • a 2005-ös sztrájk idején a kormány beperelte a szakszervezeteket, idén az oktatási miniszter újságírói kérdésre válaszolva egyelőre elhárította ezt a lehetőséget
 • idén a szakszervezetek nem a tanügy GDP-arányos költségvetési előirányzatának, hanem a költségvetési kiadások oktatásra fordított arányának a megemelését kérték

A két munkabeszüntetés közötti legutóbbi eltérésnek nagyon egyszerű magyarázata van. A 2011-től hatályos, jelenleg is érvényben lévő oktatási törvényben eleve szerepel, hogy a költségvetésben a GDP 6 százalékának megfelelő összeget kell előirányozni a tanügy számára. Csakhogy a jogszabálynak ezt az előírását soha egyik kormány sem tartotta be, hanem minden évben felülírta a parlamentbe beterjesztett költségvetés-tervezetben. Ráadásul az oktatás finanszírozása az elmúlt években fokozatosan csökkent: előirányzata 2020-ban a GDP 3,54 százaléka, 2021-ben a 3,32 százaléka, 2022-ben a 3,11 százaléka volt, idén pedig enyhén, 3,20 százalékra emelkedett.

A szakszervezetek kormánnyal szembeni bizalmatlanságát táplálja az is, hogy idén még voltak olyan alkalmazotti kategóriák a tanügyben – a kisegítő személyzet –, akik csak a sztrájk nyomására kapták meg a jelenleg hatályos közalkalmazotti bértörvényben 2022-re előirányzott fizetést. Ebből a tapasztalatból kiindulva szerintük semmilyen garancia nincs arra, hogy nem ez történik majd a kormány által ígért új közalkalmazotti bértörvény alkalmazásával is. Ha pedig a gyanújuk beigazolódik, akkor az idei sztrájk – kimenetelétől függetlenül – „a háború egyik csatája” marad.

A Transtelex egy egyedülálló kísérlet

Az oldal mögött nem állnak milliárdos tulajdonosok, politikai szereplők, fenntartói maguk az olvasók. Csak így lehet Erdélyben cenzúra nélkül, szabadon és félelmek nélkül újságot írni. Kérjük, legyél te is a támogatónk!

Támogató leszek!
Kedvenceink
Kövess minket Facebookon is!