A román államnak kártérítést kell fizetnie a 17 éves perben felmentett két MISA-vezetőnek

2023. május 26. – 09:57

Másolás

Vágólapra másolva

A Gregorian Bivolaru vezette MISA-mozgalom (Törekvés az Abszolút Spirituális Integrációra) három vezetője beperelte a román államot a román bíróságon, arra hivatkozva, hogy 17 éven keresztül meghurcoltatásban volt részük egy végül felmentéssel lezárt ügyben. Fontos hozzátenni, hogy gyakorlatilag a vezetőket nem mentették fel a vád alól, a 17 éves pernek a végére úgy tettek pontot a bírák, hogy a vádpontokat elévültnek minősítették. A Libertatea portál tudósítása szerint a közelmúltban két elsőfokú ítélet született, mindkettőben az államnak fizetnie kell a felpereseknek amiatt, hogy szinte két évtizeden keresztül tartott meghurcoltatásuk, és ez tönkretette szakmai és magánéletüket is. Bivolaru ügye, aki szintén beperelte az államot, még folyamatban van.

Nicolae Catrina, a MISA elnöke a kolozsvári bíróságon nyújtotta be keresetét. A bíróság úgy ítélte meg, hogy a tárgyalás valóban hosszabb volt a kelleténél: számításaik szerint legfeljebb 9 évig kellett volna tartania a pernek, így a Catrinának megítélt kártérítést – 5000 eurót – a késedelemként meghatározott évekre számították ki, magyarázza a Libertatea.

A bukaresti bíróságon ezzel párhuzamosan zajlott Petru Rosunak, a MISA jógaoktatójának a pere, és az itt hozott ítélet 40 500 euró kártérítést hagyott jóvá az oktató számára.

A portál úgy tudja, hogy Gregorian Bivolaru perét a nagyszebeni bíróság tárgyalja, és az még nem zárult le. Hozzá kell tenni, hogy eddig Bivolaru két pert is megnyert Románia ellen az EJEB előtt, ahol 1000, illetve 1200 eurós erkölcsi kártérítést ítéltek meg neki.

A Libertatea összeállított egy rövid kronológiát is a 2004-ben indult MISA-ügyről, amelyben a mozgalomnak 21 spirituális vezetőjét vádolták meg a DIICOT ügyészei azzal, hogy a spirituális meditációs központokat korrupciós és szexuális kizsákmányolás színterévé változtatták, könyveikben fasiszta ideológiát népszerűsítettek, és Gregorian Bivolaru születésnapja gyakorlatilag egy szexorgia volt.

A szinte húsz évvel ezelőtt kirobbant ügy fontosabb állomásai a következők:

  • 2004. március 18.: több bukaresti ingatlanban házkutatást tartanak, és az ügyészek emberkereskedelem, szervezett bűnözői csoport létrehozása és fasiszta ideológia terjesztése miatt bűnvádi eljárást indítanak.
  • 2007. június 14.: 21 mozgalmár ellen emelnek vádat, a fő vádlottak: Gregorian Bivolaru, Nicolae Catrina és Petru Roșu; az ügyet a bukaresti bíróságon nyilvántartásba veszik.
  • 2009. március 27.: A Legfelsőbb Semmítő- és Ítélőszék a vádlottak kérésére úgy dönt, hogy az ügyet Bukarestből a kolozsvári bíróságra helyezi át.
  • 2015. február 11.: A kolozsvári bíróság mind a 21 vádlottat felmenti az ügy elévülése miatt.
  • 2016. október 4.: A Kolozsvári Fellebbviteli Bíróság elfogadja az ügyészek fellebbezését, és elrendeli az újratárgyalást, azzal az indokkal, hogy az eljáró bíróság nem folytatott hatékony bírói vizsgálatot, és az ítélet nem volt megalapozott.
  • 2020. január 17.: A Kolozsvári Fellebbviteli Bíróság a megismételt tárgyalást követően másodszor is elrendeli valamennyi vádlott felmentését és a büntetőeljárás megszüntetését, mivel a per tárgyát képező valamennyi bűncselekmény elévült.
  • 2021. február 16.: A Kolozsvári Fellebbviteli Bíróság helybenhagyja a törvényszék döntését, a felmentő ítélet jogerős marad.
  • 2022 júniusában az ügy két vádlottja beperelte a román államot, azzal vádolva az igazságügyi hatóságokat, hogy nem tettek hatékony intézkedéseket annak érdekében, hogy az ügyet észszerű időn belül tárgyalják. Ők Nicolae Catrina, a MISA Egyesület elnöke és Petru Rosu jógaoktató. Előbbi a kolozsvári bírósághoz fordult, ahol „kártérítési keresetet” nyújtott be a román állam ellen, utóbbi pedig a bukaresti bírósághoz, ahol „igazságszolgáltatási hibák miatti kártérítést” kért.

Az első fokon megnyert perekben felhozott érveket is részletezi a Libertatea. Eszerint a bírósághoz benyújtott keresetben Petru Rosu azzal vádolja az ügyészeket, hogy „különleges erőbevetéssel dolgoztak és egy hatalmas vádaskodó és propaganda apparátust hoztak mozgásba” a spirituális mozgalom kompromittálására, és hogy az ügyészek figyelmen kívül hagyták a spirituális közösség életmódjára jellemző szabályokat. Megemlítette, hogy az általa a spirituális meditációt gyakorlók rendelkezésére bocsátott épületekben önsegítő tevékenységeket folytattak, és hogy a tevékenységek önkéntességi alapon működtek. „Amikor egy romániai földtulajdonos házakat vásárolt hátrányos helyzetű embereknek, vagy amikor egyes kolostorok elhagyott gyermekek számára szállásközpontokat hoztak létre, az egész sajtó elismerően szólt ezekről az akciókról, de amikor a jógik ugyanezt akarták tenni, csak más formában, azt emberkereskedelemnek minősítették” – állította Petru Rosu a bukaresti bírósághoz benyújtott keresetében.

A jógaoktató azzal is megvádolta a sajtót, hogy „káros, diszkriminatív, lenéző klisékkel és sztereotípiákkal táplálja a társadalmat mindenről, ami a MISA-val kapcsolatos”. A MISA megítélésén túl Petru Rosu arra panaszkodott a bíráknak, hogy nagyon sokat szenvedett, és hogy a 17 év, amit vádlottként töltött, „mérhetetlen károkat okozott az imázsának”. Azt is elmondta, hogy mind a tárgyalás alatt, mind annak befejezése után megalázva érezte magát. Petru Rosu elmondta a bíráknak, hogy 2021 júliusában otthonában keresték meg a rendőrök, „akik emelt hangon, hogy a szomszédok is hallhassák a párbeszédet”, közölték vele, hogy be van jegyezve a „kiskorúakat megerőszakolók” adatbázisába, és jelentkeznie kell a rendőrségen, hogy fényképet, ujjlenyomatot és DNS-mintát vegyenek tőle. „Többször is el kellett utaznom Bákóba, hogy a bákói rendőrség bűnügyi nyilvántartó szolgálatánál kérvényezzem, hogy töröljenek a szexuális bűncselekményeket, személyek kizsákmányolását vagy kiskorúak elleni bűncselekményeket elkövető személyek országos automatizált nyilvántartásából, mivel tévedésből kerültem be ebbe az adatbázisba, mivel nem ítéltek el abban a büntetőeljárásban, amelyben vádlott voltam” – magyarázta Petru Rosu.

Arra hivatkozva, hogy 17 év folyamatos stressz érte, Rosu azt kérte a bíráktól, hogy kötelezzék a román államot 40.500 euró erkölcsi kártérítés megfizetésére. A per végén a bukaresti bíróság az ő javára döntött, azzal az indokkal, hogy a felperes tisztességes eljáráshoz való joga sérült a bírósági eljárás elúzódása miatt. „A 17 évig tartó büntetőeljárás az ember életmódjának, szellemi és érzelmi állapotának súlyos károsodását jelenti” – indokolták a bírák, és jóváhagyták a Petru Rosu által kért kártérítést, megállapítva, hogy a 40 500 eurós összeg méltányos és elégséges a tárgyalás hossza által okozott nem vagyoni kárért. A március 15-én hozott döntés nem jogerős.

A bukaresti perrel párhuzamosan zajlott a MISA elnöke által a kolozsvári bíróságon indított per is. A Libertatea azt írja, hogy Nicolae Catrina arra panaszkodott, hogy a 2004-ben indult vizsgálat után száműzetésbe kényszerült. Elmondása szerint azért választotta ezt az utat, mert attól tartott, hogy ugyanúgy fog szenvedni, mint a kommunizmus alatt. Mivel jógázott, 1984-ben vizsgálat indult ellene, 1986-ban pedig letartóztatták. Elmondása szerint Rahovában súlyos veréseknek volt kitéve. Nicolae Catrina elmondta, hogy személyes és szakmai életére mélyen rányomta bélyegét a 17 évnyi pereskedés. Elpanaszolta, hogy nem tudott részt venni édesanyja temetésén, és hogy külföldi előadásainak számát csökkentették, mivel Romániában vádlottként szerepel. A Catrina által benyújtott kereset számos olyan érvet tartalmaz, amelyeket Petru Rosu a bukaresti bíróságon is felhozott. Bár a Catrina elleni bűnvádi eljárás egy évvel később, 2005-ben kezdődött, a 16 éves pereskedés a kolozsvári bíróság véleménye szerint túl hosszú idő, függetlenül attól, hogy milyen okok vezettek ehhez. A bukaresti bíróságtól eltérően, amely Petru Rosu kártérítési igényét teljes egészében megítélte, a kolozsvári bíróság csak 5.000 eurós erkölcsi kártérítést ítélt meg. az indoklás szerint amiatt, mert egy 21 vádlottal folytatott per esetében az ügy ésszerű időtartama 9 év lett volna, tehát csak a fennmaradt évekre számították ki azt a kártérítést, amely a bírók szerint a felperest megillette. A kolozsvári bíróság ítélete sem jogerős.

Gregorian Bivolaru is beperelte a román államot néhány hónappal azután, hogy Nicolae Catrina és Petru Rosu polgári bírósághoz fordult. A hírhedt MISA-vezér idén, január 13-án nyújtott be kártérítési keresetet a román állam ellen a nagyszebeni bíróságon, a pereskedés folyamatban van, a határidő június 12-re van kitűzve. Bivolaru 2017-ben és 2018-ban megnyerte az EJEB előtt azokat a pereket az állam ellen, amelyekben az alapvető jogok megsértését vádolta a bírósági eljárások során abban az ügyben, amelyben 2013-ban jogerősen elítélték. 1000, illetve 1200 eurós kártérítést kapott, amelyhez további 5000 euró perköltséget tettek hozzá. 2013-ban Gregorian Bivolarut 6 év börtönbüntetésre ítélték emberkereskedelemért és kiskorúval létesített szexuális kapcsolat miatt. 2017-ben feltételesen szabadlábra helyezték.

A Transtelex egy egyedülálló kísérlet

Az oldal mögött nem állnak milliárdos tulajdonosok, politikai szereplők, fenntartói maguk az olvasók. Csak így lehet Erdélyben cenzúra nélkül, szabadon és félelmek nélkül újságot írni. Kérjük, legyél te is a támogatónk!

Támogató leszek!
Kedvenceink
Kövess minket Facebookon is!