Konkrét tippek EU-s pénzek lehívására

2014. október 08. – 14:34

frissítve

Másolás

Vágólapra másolva

Mely területek élveznek prioritást, mit tegyen egy cég pályázás előtt, mikor érdemes jelentkezni? Szakértők segítségét kértük.

Hamarosan beindul a várva várt 2014-2020-as pályázati „szezon”. Augusztus 6-án az Európai Bizottság elfogadta a Partnerségi Szerződést, az Európai Alapok Minisztériuma pedig folyamatosan publikált keretdokumentukat a különböző operatív programokra, intézkedésekre vonatkozólag. Ezek már sejtetik a következő programozási periódus pályázati kiírásainak körvonalait. Október-november között véglegesítik az operacionális programokat, november-december között már megjelenhet az igénylők kézikönyve („ghidul solicitantului”), 2014 végén vagy 2015 elején pedig közzéteszik az első pályázati felhívásokat. Szakértők bevonásával emeljük ki a legfontosabb tudnivalókat.

Kiemelt területek

A legkönnyebb olyan területen próbálkozni, amely kiemelt jelentőséggel bír, így nagyobb a keretösszeg is rá. Fazakas Zsuzsanna , a marosvásárhelyi EuroTop Consulting vezérigazgatója szerint a következő területek élveznek prioritást:

Kutatók és vállalkozások közötti partnerségek: jelentős hangsúly terelődik uniós szinten a 2014-2020-as programozási periódusban a kutatás- fejlesztés ösztönzésére. Kiváltképp a biogazdaság, információs és kommunikációs technológia, űrkutatás és biztonság, energia, környezetvédelem, időjárás változásának kutatása, öko-nano-technológia, illetve az egészségügy területén finanszíroznak kutatásokat. A kutatóintézetek és vállalkozások közötti partnerségek előnyt élveznek, eképpen serkentenék azon termékek és folyamatok kifejlesztését, amelyek kutatási eredményekre épülnek, illetve azon kutatások népszerűségét, amelyek piacorientáltak. Internetes ügyintézést lehetővé tevő rendszerek fejlesztése: az információs és kommunikációs technológia fejlesztése is kiemelt terület: e-kormányzás, e-oktatás, e-egészségügy, e-szociális integráció, e-kultúra – ezekre mind-mind lesz pénz. Elsősorban egy hatékonyabb, on-line közszolgáltatási rendszer kiépítésére lesznek pályázati kiírások. Számítástechnikai cégek tehát előnyben. Fiatalok, tartósan munkanélküliek alkalmazása: a hátrányos helyzetben lévő lakosság munkaerőpiaci és társadalmi integrációja szintén prioritást élvez. A huzamosan munkanélküliséggel küszködő vagy inaktív személyek, 50 év felettiek, mozgássérült személyek, vidéken élők, roma etnikumú személyek, illetve a fiataloknak szánt munkahelyek teremtése támogatható lesz az EU-s alapokból. Ez utóbbi finanszírozására egy külön pénzforrás is el lett különítve: a fiatalok munkaerőpiaci elhelyezkedését elősegítő kezdeményezés (YEI) keretösszege 212 millió euró, melyre elsősorban a fiatalok körében tapasztalt magasabb munkanélküliségi aránnyal küzdő régiók tudnak majd pályázni, így a Közép, a Déli és Dél-keleti régiók. Közintézmények, közterek és közutak felújítása: a középületek energetikai hatékonyságának növelése, a városi övezetek fejlesztése (közvilágítás, városi közlekedés – pl. bicikliutak kiépítése, környezeti szempontból kevésbé káros szállítási eszközök beszerzése , közterek korszerűsítése, történelmi központok helyreállítása, stb.) is kiemelt terület. Az egészségügyi és szociális infrastruktúra (kórházak építése, megyei sürgősségi kórházak, ambulanciák, szociális szolgáltatásokat nyújtó központok helyreállítása, korszerűsítése, felszerelésekkel való ellátása, szociális lakások építése, stb.), a városon élő, hátrányos helyzetű közösségek támogatása, az oktatási infrastruktúra fejlesztése is kap majd finanszírozást. Turizmusfejlesztés: különösen a gyógyturizmus területén lehet majd az EU-s források bőségével számolni.

A fent említett területek némelyikén a vállalkozások közvetlenül pályázhatnak támogatásért, más esetekben az intézmények pályázatainak a kivitelezőiként profitálhatnak az EU-s alapokból.

Jó tanácsok pályázás előtt

Nagy-Imecs Péter , a Goodwill Consulting stratégiai igazgatója a következő tippeket fogalmazta meg kolozsvári sajtótájékoztatóján az EU-s pénzekre közvetlenül pályázó vállalkozóknak:

Pénzügyi helyzet: a vállalkozás rendelkezzen nettó nyereséggel vagy működési profittal, saját tőkéje legyen pozitív. A kevesebb mint 10 alkalmazottal rendelkező, vidéken bejegyzett mikrovállalkozások rendelkeznek a legtöbb lehetőséggel. Legyen jogosult a pályázásra: a cég tevékenységi kódja (CAEN kódja) feleljen meg a pályázati kiírásnak. A cég legyen aktív, ne álljon fizetésképtelenségi eljárás alatt, és ne rendelkezzen adósságokkal a közintézményekkel szemben. A pályázat „végrehajtási” területének előkészítése: a támogatandó tevékenység helyszínéül szolgáló ingatlan jogi helyzete legyen tisztázott, ne legyen rajta jelzálog. A befektetési terv elkészítése: piackutatás, a beszállítók azonosítása, árajánlatok kérése, a megfelelő partnerek és kivitelezők megtalálása – mindez időben, a pályázati kiírások megjelenése előtt.

Mi változik?

Köztudott, hogy az a 2007-2013 közötti időszakra előirányzott pályázati pénzek lehívása nem működött gördülékenyeken. Az előző programozási periódushoz képest éppen ezért átalakul az intézményi struktúra, három minisztériumra korlátozódik az európai finanszírozások kezelése. A koncentráltabb intézményi struktúra hatékonyabb koordinációt, rövidebb döntéshozatali láncot eredményezhet – véli Fazakas Zsuzsanna.

Az újdonságok:

• a közbeszerzési eljárás dokumentumainak standardizálása; • a pályázati dokumentáció egyszerűsítése (pl. az engedélyek csak a nyertes pályázatok kiválasztását követően – de még szerződéskötés előtt – kerülnek átnézésre); • rövidebb elbírálási határidők bevezetése; • egy egységes elektronikus információs rendszer kialakítása; • a pénzügyi menedzsment egyszerűsítése; • költségopciók bevezetése (átalánydíjak, standardizált egységárak, referencia árlista);• pénzügyi mechanizmus átalakítása (a pályázatok költségeinek elszámolása kizárólag kifizetési kérelemmel valósul majd meg, és a támogatás értékét a finanszírozó egyenesen a szolgáltatónak fizeti, a számla fennmaradó részét pedig a pályázónak kell önrészként állnia);• önrészt bizonyító dokumentumok (banki kivonatok, igazoló levelek, garanciák, stb.) eltörlése és ezek nyilatkozatokkal való helyettesítése;• online pályázati leadás és elektronikus aláírás bevezetése;• a projektek maximum 3 alkalommal való ellenőrzése.

Figyelem, kevesebb pénz jut a kis- és közepes vállalkozásoknak!

A nem mezőgazdasági, városon működő kis- és középvállalkozások a 2007-2013-as programozási periódusban a Regionális Operatív Program, valamint a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program keretében is igényelhettek beruházásaik finanszírozására. Összesen 1,13 milliárd eurós uniós támogatásra pályázhattak. A 2014-2020-as programozási periódusban a Versenyképesség Operatív Program már nem nyújt támogatást a kkv-nak, az új Regionális Operatív Program keretében a kkv-k részére pedig összesen 744 millió euró támogatás van elkülönítve – mondta el az EuroTOP Consulting igazgatója. Ez 34%-os csökkenést jelent. Hasonló a helyzet a vidéken működő, nem mezőgazdasági tevékenységet végző vállalkozások esetében is. A 2014-2020-as programozási periódusban 250 millió euróra pályázhatnak, 206,2 millió euróval kevesebb támogatásra, mint a korábbi programozási periódusban.Nagy-Imecs Péter is arra hívta fel a figyelmet, hogy a kkv-knak szánt EU-s pénzek drasztikusan csökkentek 2007-2013-hoz képest: míg az előző periódusban a Romániának szánt strukturális alapok 20,75%-a (5,7 milliárd euró) volt kifejezetten kkv-k számára kiírva, addig az új periódusban ez a teljes keretösszeg csupán 9,85%-a (3 milliárd euró).

Minden évben lesznek kiírások, nemcsak 2015-ben

Nemcsak 2015 elején lehet majd pályázni, több mint valószínű, hogy több kiírás lesz egy adott programon, altengelyen belül. A pályázati pénzeket kezelő minisztériumoknak minden év végén közzé kell tenniük egy kalendáriumot, mely tartalmazza a következő évben kiírásra kerülő programok megjelenésének várható időpontját, ezt pedig negyedévente aktualizálniuk kell – tudtuk meg Fazakastól. Azonban úgy, ahogy az előbbi programozási periódusban is, ezúttal is előfordulhat majd, hogy a nagy verseny következtében egy adott programra kifogyhatnak a pénzek. „Mivel a kkv-k által elérhető keretösszeg drasztikusan csökken, csak azok a vállalkozások pályázhatnak sikerrel, akik a leggyorsabbak lesznek, vagyis akik kellőképpen tájékozottak és felkészültek” – véli Nagy-Imecs.

Kedvenceink
Kövess minket Facebookon is!