Már igényelhető az oktatók számára nyújtott kedvezmény

2004. február 2. – 15:25

frissítve

Másolás

Vágólapra másolva

A 14 ezer forintos tankönyv-taneszköz kedvezményt azok vehetik igényben, akik rendelkeznek Magyar igazolvánnyal, és pedagógusigazolvánnyal, illetve oktatói kártyával. Részletek:


segédeszköz

Töltse le a innen a NYILATKOZAT és FELHATALMAZÁS ûrlapokat.

A 206/2003. Kormányrendelet (a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII törvény pedagógusokat és oktatókat érintő rendelkezéseinek végrehajtásáról) rendelkezik a határon túli pedagógusok és oktatók kedvezményeiről. Ennek értelmében a határon túli pedagógusok és oktatók évenként a költségvetési törvényben kötött felhasználású támogatásként hozzájárulást vehetnek igénybe szakirodalom (könyv, tankönyv, jegyzet, folyóirat, elektronikus ismerethordozók, stb.) vásárlásához.

Kikre vonatkozik a szakkönyvvásárlási kedvezmény?

A Kedvezménytörvény hatálya alá tartozó azon személyekre, akik rendelkeznek Magyar igazolvánnyal, és pedagógusigazolvánnyal, illetve oktatói kártyával.

Melyek a kedvezmény igénybevételének feltételei?

Kizárólag csak azok a pedagógusok és oktatók vehetik igénybe a kedvezményt, akik kérelmezték, illetve rendelkeznek pedagógus igazolvánnyal, vagy oktatói kártyával és továbbították az illetékes szervnek a kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatvédelmi nyilatkozatot. Az adatvédelmi nyilatkozat aláírásával az igénylők hozzájárulnak a kedvezmény igénybevétele céljából a pedagógus-igazolvány, oktatói kártya érvényességi idejének lejártáig az igénylőlapon szereplő személyes adataiknak a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság (a továbbiakban KELLO) számára történő továbbításához.

Az említett adatvédelmi nyilatkozatot az igénylők – az új pedagógus igazolvány, illetve oktatói kártya igénylése, illetve érvényességi idejük meghosszabbítása iránti igénylő-űrlap megjelenéséig – külön formanyomtatványon töltik ki és írják alá, majd ezt faxon, illetve postai úton maguk juttatják el az Országos Közoktatási Értékelési- és Vizsgaközpont (a továbbiakban OKÉV), címére, Koltai Enikő nek, az elbíráló csoport vezetőjének címezve (1054 Budapest, Báthory utca 10. Fax: 36-1-474-7030).

Az új pedagógus igazolvány, illetve oktatói kártya iránti igénylőlap tartalmazni fogja a kedvezmény igénybevételéhez szükséges adatvédelmi nyilatkozatot.

A szakirodalom-vásárlási hozzájárulást a nyilatkozatnak az OKÉV-hez történő beérkezésétől számított kb. 2-3 hét után lehet igénybe venni. Amennyiben az igénylő kérelmezte, a pedagógus igazolványt vagy oktatói kártyát, de kérelmét még nem bírálták el, az említett támogatás folyósítása csak azt követően lehetséges, hogy járulékos igazolvány iránti kérelmét kedvezően elbírálták.

A Tájékoztató irodák mellékelten megkapják az adatvédelmi nyilatkozatot tartalmazó formanyomtatványt, amelyet sokszorosítás után az igénylőknek át kell adni. Ezt a formanyomtatványt az RMDSZ e-postafiókokba elektronikus formátumban is elküldjük. Az adatvédelmi nyilatkozatot az igénylőnek kell eljuttatnia OKÉV-hez. Miután a tájékozató iroda munkatársai kézhez veszik az új igénylőlap formanyomtatványt, nem szükséges az adatvédelmi nyilatkozatot külön postázni, hiszen az új űrlap tartalmazni fogja az említett adatvédelmi nyilatkozatot is.

Az adatvédelmi nyilatkozat letölthető az Oktatási Minisztérium honlapjáról (www.om.hu) is.

Mikortól vehető igénybe a hozzájárulás?

A szakirodalom hozzájárulás az adatvédelmi nyilatkozatnak az OKÉV-hez történő beérkezésétől számított kb. 3 hét után vehető igénybe.

Új igazolványt igénylők esetében a pedagógus-igazolvány, illetve oktatói kártya kézhezvételével egy időben, de legkorábban 2004. január 30-tól vehető igénybe a kedvezmény.

Hol vásárolható meg a szakirodalom?

A szakirodalom Magyarországon vásárolható meg, kizárólag a KELLO (Könyvtárellátó Közhasznú Társaság) könyvesboltjaiban: Budapesten a Kódex Könyváruház ban, közel a Parlamenthez, a metró Kossuth téri megállójánál. (Budapest, V. kerület, Honvéd u. 5), nyitva tartás: hétköznap 9-18 óráig. Telefon: 36-1-331-6350. Csoportos utazás esetén, előzetes egyeztetéssel szombati nyitva tartás is lehetséges.

Szegeden a Kazinczy Ferenc Könyvesboltban (Szeged, Jósika u. 34/A), nyitva tartás hétköznap 10-18 óráig. Telefon: 36-62-559-559. További információ kérhető a Könyvtárellátó Kht. központjában levélcím: 1134 Budapest, Váci út 19, telefon: 36-1-349-2101/102, 123, email: [email protected]

Milyen összegben vásárolhatnak a pedagógusok/oktatók?

A jogosultak 2004. évben 14.000.-Ft/fő összeg értékben vásárolhatnak szakirodalmat.

A kedvezmény nem vihető át a következő évre, amennyiben a jogosult nem merítette ki az említett keretet a folyó évben.

Egyszerre kell-e levásárolni a rendelkezésre álló összeget?

Nem, többször is lehetséges a vásárlás. A keret-túllépés összegét a helyszínen be kell fizetni.

Mit kell bemutatni a könyvesboltban?

A könyvesboltban a pedagógus/oktató nevére kiállított magyar igazolványt és/vagy pedagógus igazolványt/oktatói kártyát kell bemutatni.

Pénzzel történik-e a vásárlás?

A szakkönyv-vásárlás nem pénzzel történik. A lebonyolítás pénzhasználat nélkül történik, úgy, hogy a KELLO nyilvántartja a támogatásra jogosultak nevét, magyar igazolványának számát, a jogosultak részére kódszámot állít ki és rögzíti a részükre megállapított kedvezmény mértékét, igazolja a kijelölt könyvesboltnak a pedagógus/oktató jogosultságát, és azt, hogy milyen összeg erejéig vásárolhat, illetve milyen összeg erejéig vásárolt. A KELLO az általa forgalmazott könyvek után 10-20-% árkedvezményt biztosít.

A jogosultnak a könyvesboltban alá kell írnia a vásárlásról kiállított számlát.

Kizárólag személyesen vehető-e igénybe a kedvezmény?

A kedvezményt nem szükséges személyesen igénybe venni. A jogosultak meghatalmazott útján is vásárolhatnak szakkönyveket. Egy meghatalmazott legfeljebb két személynek veheti át a kedvezményét. Vásárláskor a meghatalmazott átadja a meghatalmazást a könyvesboltban.

A meghatalmazás formanyomtatványt mellékelten küldjük, ez letölthető az Oktatási Minisztérium honlapjáról is.

Milyen okiratot vagy igazolványt kell bemutatni a könyvesboltban?

A könyvesboltban a jogosultnak be kell mutatnia Magyar igazolványát vagy Pedagógusigazolványát/Oktatói kártyáját, vagy azok fénymásolatát. Amennyiben meghatalmazott utján kívánja a jogosult igénybe venni a támogatást, a fent említett dokumentumokon kívül a meghatalmazott nevére kiállított meghatalmazást is be kell mutatni.

Nélküled nem tudunk működni

A Transtelex egy órányi működése nagyjából 80 lejbe kerül. Az olvasói mikroadományok azonban nem tartanak ki a hónap végéig. Legyél te is a támogatónk, csak veled együtt lehet Erdélynek saját, független lapja.

Támogató leszek!
Kedvenceink
Kövess minket Facebookon is!