Esszé-javaslatok

2001. szeptember 17. – 20:14

frissítve

Másolás

Vágólapra másolva

Válassz egy témát a hat javaslat közül, majd a megadott gondolatsor felhasználásával dolgozd ki. Nem kötelező minden gondolatnak a felhasználása, csak azt válaszd, amit jónak tartasz. Otthon dolgozhatsz, több mint két hét áll rendelkezésedre. A számítógépes szerkesztés kötelező, a dolgozatnak legalább 5 x 1800, azaz 9000 karakter terjedelműnek kell lennie.

1. javaslat:

ÖNÉRDEK ÉS EGYÜTTMÛKÖDÉS

_______________________________

Te kezdeményeznél olyan gazdasági tevékenységeket, amelyek nem elégítenek ki valós piaci szükségleteket? -- nem, nem tudnám eladni az előállított terméket és így profitom sem lenne -- nem, mivel nem akarom a vásárlót becsapni -- igen, miért ne, hisz hasznom van belőle -- nem, én olyan klienseket szeretnék, akik bizalommal lehetnek irántam Egy céggel vagy üzlettársal (pl. vásárló) való együttműködés mikor nevezhető igazán sikeresnek? -- amikor azonnali nyereséged származik az együttműködésből, az üzlettárs pedig veszít -- az azonnali nyereség elmarad, de hosszú távon (10-20-30 év) az együttműködéssel mindkét fél elégedett lehet. Hosszú távon mindketten profittal számolhatnak -- ha én nyerek az üzleten, akkor a másiknak feltétlenül veszítenie kell Gazdaságilag milyen előnyei vannak az együttműködésnek? -- hosszú távon jó kapcsolataid lesznek -- vannak, de csak amennyiben írott szerződés is van -- ez függ attól a személytől is akivel együttműködök, pl. ..... Mit tartasz együttműködésnek? -- másokra is gondolok, de csak akkor, ha ebből nekem is hasznom származik -- mások tanácsait megfontolva cselekszem -- mások tanácsát betartva cselekszem -- amennyiben mások nem figyelnek a tanácsomra, nem vagyok hajlandó együttműködni Mit tartasz önérdeknek? -- az ember csakis önmagában bízik, egyedül keresi a megoldásokat, nem várja mások segítségét -- a cselekvő kizárólag a saját hasznára gondol -- világosan tudja, mit akar és ezt igyekszik el is érni Azt a szót, hogy ésszerű (racionális), mivel párosítanád a leginkább: -- önérdek -- együttműködés Önérdek és együttműködés kizárják egymást? A véleményem továbbá még az, hogy... 2. javaslat:

HOMO ECONOMICUS

________________________

Miben áll a homo economicus racionalitása? -- pénzt tud megtakarítani, spórolni képes (saving machine) -- pénzét megfelelően képes elkölteni. (Mint fogyasztó a pénz-elköltés több módozatát elemzi.) -- a megfelelő üzletet índítja el vele -- pénzét az általa kiválasztott értékpapírokba, bankokba helyezi letétbe -- önérdekkövető -- a gazdasági tevékenységet hatékonyan szervezi meg -- a szűkös termelési tényezőket hatékonyan használja -- a homo economicus csakis akkor tudja racionalitását bizonyítani, ha pénz fölött rendelkezik Mi tartasz ésszerű gazdasági cselekvésnek? -- a cselekvő csak a saját hasznára gondol -- másokra is gondol, de csak akkor, ha ebből neki is haszna származik -- mások tanácsait megfontolva cselekszik -- mások tanácsát betartva cselekszik Vázold fel egy 17-18 éves fiatal havi kiadásainak az összetételét. Ésszerűminden cselekvése? Milyen kiadásai voltak 13-14 évesen? Gossen „embere” létezik a valóságban? A véleményem továbbá még az, hogy... 3. javaslat:

PÉNZ- ÉS TÕKEPIAC

_______________________

meghatározás, jellemzés Milyen intézmények működnek a két piacon? Mely piac alkalmas rövidlejáratú és mely hosszúlejáratú kölcsönök eszközlésére? Melyik piacon tökéletesebb a verseny? -- a pénz (monetáris) piacon -- a pénzügyi, értékpapírpiacon -- kötvénypiacon -- részvénypiacon -- az elsődleges piacon -- a másodlagos piacon Hogyan javítanád (tennéd tökéletesebbé) a pénz- és a tőkepiacon zajló versenyt? Hol van a spekulációkra nagyobb lehetőség? Tökéletesedik a verseny ott, ahol határidős ügyleteket kötnek? Megtakarításaidat hol próbálnád kamatoztatni: a pénz- vagy a tőkepiacon? Miért? -- a tőzsdén aktívabb lehetek, itt nekem is követnem kell az eseményeket -- a bankba tenném, ő aztán intézze A véleményem továbbá még az, hogy...... 4. javaslat

A MANAGER

__________________

Látsz e különbségeket egy vállalkozó-manager (aki a saját cégét irányítja) és egy alkalmazott-manager (aki mint fizetett vezető tölti be ezt a tisztséget) magatartása között? Milyen legyen egy manager ruházkodása? Mi jellemezze a manager-alkalmazottak kapcsolatot? -- távolságtartás -- közvetlenség, közelség Mihez hasonlítható a manager-alkalmazott kettős? a) tanár-tanuló b) szülő-gyermek c) nagyszülő-gyermek d) edző-sportoló e) egyéb párosítások: ......................................... Előfordulhat-e az, hogy a manager az alkalmazottak előtt elveszíti a tekintélyét? Milyen okokból kifolyólag? Hogyan szerezze vissza? Mivel érdemli ki egy manager az alkalmazottak elismerését? Mi a legfontosabb: -- parancsolni tud -- jól képzett a szakmájában, ért a pénzügyekhez -- tekintélye van, utasításait nem kell parancsoló hangnemben kiadnia -- tud kommunikálni, világosan meg tudja értetni magát -- pontos munkamódszere van, idejét jól beosztja -- tud az emberekkel bánni, együttműködést vált ki részükről Mit vár el egy alkalmazott a managertől? Mi a legfontosabb: -- ne legyen rosszkedvű -- profitot biztosítson a cégnek -- legyen hatalma -- magas fizetéseket biztosítson -- legyen megértő az alkalmazottak személyes problémái iránt -- ne kerülje el a figyelmét, ha valaki jó eredményeket ér el -- a béreket igazságosan és érdem szerint, a felmutatott eredmények alapján szabja meg Mit vár el egy manager az alkalmazottaktól? Mi a legfontosabb: -- minél több új ötletet hozzanak, legyenek kreatívak, ezáltal is növelve a cég hatékonyságát -- érdeklődjenek a cég tervei iránt -- készséggel vegyenek részt a feladatok megoldásában, a munkakedvük mindig magas legyen -- legyenek ambícióik, akarjanak feljebb jutni a ranglétrán -- magasabb fizetést akarjanak -- azonnal kövessék az utasításokat -- tanuljanak, képezzék tovább magukat még idősebb korban is -- ne jöjjenek állandóan személyes, munkahelyen kívüli ügyeikkel A véleményem továbbá még az, hogy... 5. javaslat:

GAZDASÁGTAN: TANTÁRGYTÓL A GYAKORLATIG

____________________________________

Hogyan tudod hasznát venni közgazdaságtani ismereteidnek? Egyáltalán gyakorlatba ültethetőek ezek az ismeretek? -- csak új szavakat tanulok -- jobban megértem a tv-híreket -- hasznom is van belőle: jó ötleteket lehet meríteni ezekből az ismeretekből, pl.:..... -- csak ha nagyobb pénzösszeg fölött rendelkezem -- akkor is ha kevés a pénzem, de akkor....... -- csak ha ilyen területen fogok dolgozni (könyvelés, bankok, biztosítás, stb.), ez a munkahelytől függ Miről kellene tanítson a közgazdaságtan? Mi hiányzik a tankönyvből, mi az órákról? A véleményem továbbá még az, hogy... 6. javaslat:

GAZDASÁGI JÓLÉT -- VÁSÁRLÓERÕ

___________________________________

Mivel jellemezhető az egyén gazdasági jóléte? -- a megtakarított (bankba tett) pénz mennyiségével -- az elköltött pénz mennyiségével -- a havi átlagfizetéssel megvásárolható javak mennyiségével -- az egy hónap során elfogyasztott javak mennyiségével -- erőforrások birtoklásával -- az évi kirándulások számával -- az országba beáramló anyagi segélyek is növelik a gazdasági jólétet -- kockázatokkal szembeni védettség (öregkorra, betegségre való biztosítás) -- a nyugati, amerikai életstílus és fogyasztói szokások követése -- az emberek könnyebben elviselik a nélkülözéseket, ha mások életminősége is alacsony Mit kell még figyelembe venni a jólét meghatározásakor? -- az árakat -- az áruk minőségét Mit nevezel a „munka gyümölcsének”? -- a pénzt -- a fogyasztási cikkeket -- a luxuscikkeket Ki biztosítja a lakosság jólétét? -- az állam -- az egyén maga Mi lehet az oka annak, hogy ugyanakkora pénzösszeggel jelenleg kevesebb termék vásárolható mint pl. egy évvel korábban? Csökkent a pénz vásárlóereje és következésképpen a gazdasági jólét? Miért romlik a pénz? Miért csökken a pénz vásárlóereje? Ki a felelős ezért? Megakadalyozható a pénzromlás? A véleményem továbbá még az, hogy...

Adjuk össze, adjuk ki TGM kolozsvári esszéit!

2 millió forintot, vagy ennek megfelelő 26 000 lejt / 5330 eurót szeretnénk összegyűjteni, hogy kiadhassuk Tamás Gáspár Miklós Kolozsvári esszék című kötetét. Azoknak a támogatóknak, akik ehhez külön hozzájárulnak, a neve a könyvben is megjelenik majd támogatóként.

Támogatom!
Kedvenceink
Kövess minket Facebookon is!