Esszé-javaslatok

2001. szeptember 17. – 20:14

frissítve

Másolás

Vágólapra másolva

Válassz egy témát a hat javaslat közül, majd a megadott gondolatsor felhasználásával dolgozd ki. Nem kötelező minden gondolatnak a felhasználása, csak azt válaszd, amit jónak tartasz. Otthon dolgozhatsz, több mint két hét áll rendelkezésedre. A számítógépes szerkesztés kötelező, a dolgozatnak legalább 5 x 1800, azaz 9000 karakter terjedelműnek kell lennie.

1. javaslat:

ÖNÉRDEK ÉS EGYÜTTMÛKÖDÉS

_______________________________

Te kezdeményeznél olyan gazdasági tevékenységeket, amelyek nem elégítenek ki valós piaci szükségleteket? -- nem, nem tudnám eladni az előállított terméket és így profitom sem lenne -- nem, mivel nem akarom a vásárlót becsapni -- igen, miért ne, hisz hasznom van belőle -- nem, én olyan klienseket szeretnék, akik bizalommal lehetnek irántam Egy céggel vagy üzlettársal (pl. vásárló) való együttműködés mikor nevezhető igazán sikeresnek? -- amikor azonnali nyereséged származik az együttműködésből, az üzlettárs pedig veszít -- az azonnali nyereség elmarad, de hosszú távon (10-20-30 év) az együttműködéssel mindkét fél elégedett lehet. Hosszú távon mindketten profittal számolhatnak -- ha én nyerek az üzleten, akkor a másiknak feltétlenül veszítenie kell Gazdaságilag milyen előnyei vannak az együttműködésnek? -- hosszú távon jó kapcsolataid lesznek -- vannak, de csak amennyiben írott szerződés is van -- ez függ attól a személytől is akivel együttműködök, pl. ..... Mit tartasz együttműködésnek? -- másokra is gondolok, de csak akkor, ha ebből nekem is hasznom származik -- mások tanácsait megfontolva cselekszem -- mások tanácsát betartva cselekszem -- amennyiben mások nem figyelnek a tanácsomra, nem vagyok hajlandó együttműködni Mit tartasz önérdeknek? -- az ember csakis önmagában bízik, egyedül keresi a megoldásokat, nem várja mások segítségét -- a cselekvő kizárólag a saját hasznára gondol -- világosan tudja, mit akar és ezt igyekszik el is érni Azt a szót, hogy ésszerű (racionális), mivel párosítanád a leginkább: -- önérdek -- együttműködés Önérdek és együttműködés kizárják egymást? A véleményem továbbá még az, hogy... 2. javaslat:

HOMO ECONOMICUS

________________________

Miben áll a homo economicus racionalitása? -- pénzt tud megtakarítani, spórolni képes (saving machine) -- pénzét megfelelően képes elkölteni. (Mint fogyasztó a pénz-elköltés több módozatát elemzi.) -- a megfelelő üzletet índítja el vele -- pénzét az általa kiválasztott értékpapírokba, bankokba helyezi letétbe -- önérdekkövető -- a gazdasági tevékenységet hatékonyan szervezi meg -- a szűkös termelési tényezőket hatékonyan használja -- a homo economicus csakis akkor tudja racionalitását bizonyítani, ha pénz fölött rendelkezik Mi tartasz ésszerű gazdasági cselekvésnek? -- a cselekvő csak a saját hasznára gondol -- másokra is gondol, de csak akkor, ha ebből neki is haszna származik -- mások tanácsait megfontolva cselekszik -- mások tanácsát betartva cselekszik Vázold fel egy 17-18 éves fiatal havi kiadásainak az összetételét. Ésszerűminden cselekvése? Milyen kiadásai voltak 13-14 évesen? Gossen „embere” létezik a valóságban? A véleményem továbbá még az, hogy... 3. javaslat:

PÉNZ- ÉS TÕKEPIAC

_______________________

meghatározás, jellemzés Milyen intézmények működnek a két piacon? Mely piac alkalmas rövidlejáratú és mely hosszúlejáratú kölcsönök eszközlésére? Melyik piacon tökéletesebb a verseny? -- a pénz (monetáris) piacon -- a pénzügyi, értékpapírpiacon -- kötvénypiacon -- részvénypiacon -- az elsődleges piacon -- a másodlagos piacon Hogyan javítanád (tennéd tökéletesebbé) a pénz- és a tőkepiacon zajló versenyt? Hol van a spekulációkra nagyobb lehetőség? Tökéletesedik a verseny ott, ahol határidős ügyleteket kötnek? Megtakarításaidat hol próbálnád kamatoztatni: a pénz- vagy a tőkepiacon? Miért? -- a tőzsdén aktívabb lehetek, itt nekem is követnem kell az eseményeket -- a bankba tenném, ő aztán intézze A véleményem továbbá még az, hogy...... 4. javaslat

A MANAGER

__________________

Látsz e különbségeket egy vállalkozó-manager (aki a saját cégét irányítja) és egy alkalmazott-manager (aki mint fizetett vezető tölti be ezt a tisztséget) magatartása között? Milyen legyen egy manager ruházkodása? Mi jellemezze a manager-alkalmazottak kapcsolatot? -- távolságtartás -- közvetlenség, közelség Mihez hasonlítható a manager-alkalmazott kettős? a) tanár-tanuló b) szülő-gyermek c) nagyszülő-gyermek d) edző-sportoló e) egyéb párosítások: ......................................... Előfordulhat-e az, hogy a manager az alkalmazottak előtt elveszíti a tekintélyét? Milyen okokból kifolyólag? Hogyan szerezze vissza? Mivel érdemli ki egy manager az alkalmazottak elismerését? Mi a legfontosabb: -- parancsolni tud -- jól képzett a szakmájában, ért a pénzügyekhez -- tekintélye van, utasításait nem kell parancsoló hangnemben kiadnia -- tud kommunikálni, világosan meg tudja értetni magát -- pontos munkamódszere van, idejét jól beosztja -- tud az emberekkel bánni, együttműködést vált ki részükről Mit vár el egy alkalmazott a managertől? Mi a legfontosabb: -- ne legyen rosszkedvű -- profitot biztosítson a cégnek -- legyen hatalma -- magas fizetéseket biztosítson -- legyen megértő az alkalmazottak személyes problémái iránt -- ne kerülje el a figyelmét, ha valaki jó eredményeket ér el -- a béreket igazságosan és érdem szerint, a felmutatott eredmények alapján szabja meg Mit vár el egy manager az alkalmazottaktól? Mi a legfontosabb: -- minél több új ötletet hozzanak, legyenek kreatívak, ezáltal is növelve a cég hatékonyságát -- érdeklődjenek a cég tervei iránt -- készséggel vegyenek részt a feladatok megoldásában, a munkakedvük mindig magas legyen -- legyenek ambícióik, akarjanak feljebb jutni a ranglétrán -- magasabb fizetést akarjanak -- azonnal kövessék az utasításokat -- tanuljanak, képezzék tovább magukat még idősebb korban is -- ne jöjjenek állandóan személyes, munkahelyen kívüli ügyeikkel A véleményem továbbá még az, hogy... 5. javaslat:

GAZDASÁGTAN: TANTÁRGYTÓL A GYAKORLATIG

____________________________________

Hogyan tudod hasznát venni közgazdaságtani ismereteidnek? Egyáltalán gyakorlatba ültethetőek ezek az ismeretek? -- csak új szavakat tanulok -- jobban megértem a tv-híreket -- hasznom is van belőle: jó ötleteket lehet meríteni ezekből az ismeretekből, pl.:..... -- csak ha nagyobb pénzösszeg fölött rendelkezem -- akkor is ha kevés a pénzem, de akkor....... -- csak ha ilyen területen fogok dolgozni (könyvelés, bankok, biztosítás, stb.), ez a munkahelytől függ Miről kellene tanítson a közgazdaságtan? Mi hiányzik a tankönyvből, mi az órákról? A véleményem továbbá még az, hogy... 6. javaslat:

GAZDASÁGI JÓLÉT -- VÁSÁRLÓERÕ

___________________________________

Mivel jellemezhető az egyén gazdasági jóléte? -- a megtakarított (bankba tett) pénz mennyiségével -- az elköltött pénz mennyiségével -- a havi átlagfizetéssel megvásárolható javak mennyiségével -- az egy hónap során elfogyasztott javak mennyiségével -- erőforrások birtoklásával -- az évi kirándulások számával -- az országba beáramló anyagi segélyek is növelik a gazdasági jólétet -- kockázatokkal szembeni védettség (öregkorra, betegségre való biztosítás) -- a nyugati, amerikai életstílus és fogyasztói szokások követése -- az emberek könnyebben elviselik a nélkülözéseket, ha mások életminősége is alacsony Mit kell még figyelembe venni a jólét meghatározásakor? -- az árakat -- az áruk minőségét Mit nevezel a „munka gyümölcsének”? -- a pénzt -- a fogyasztási cikkeket -- a luxuscikkeket Ki biztosítja a lakosság jólétét? -- az állam -- az egyén maga Mi lehet az oka annak, hogy ugyanakkora pénzösszeggel jelenleg kevesebb termék vásárolható mint pl. egy évvel korábban? Csökkent a pénz vásárlóereje és következésképpen a gazdasági jólét? Miért romlik a pénz? Miért csökken a pénz vásárlóereje? Ki a felelős ezért? Megakadalyozható a pénzromlás? A véleményem továbbá még az, hogy...

A Transtelex egy egyedülálló kísérlet

Az oldal mögött nem állnak milliárdos tulajdonosok, politikai szereplők, fenntartói maguk az olvasók. Csak így lehet Erdélyben cenzúra nélkül, szabadon és félelmek nélkül újságot írni. Kérjük, legyél te is a támogatónk!

Támogató leszek!
Kedvenceink
Kövess minket Facebookon is!