Több mint ezer éves kézirattöredéket is őrző, rendkívül jó állapotú humanista könyvtárat tártak fel Medgyesen

2022. szeptember 19. – 09:13

frissítve

Másolás

Vágólapra másolva

Több mint ezer éves dokumentumot is tartalmaz a medgyesi Szent Margit evangélikus templom padlásán őrzött könyv- és iratgyűjtemény, amelyet a Babeş-Bolyai Tudományegyetem munkatársaiból és hallgatóiból álló csapat kezdett kutatni. Az archívum feltárását a gyulafehérvári Batthyáneum Facebook-oldalán Indiana Joneshoz méltó felfedezésnek nevezte.

A kutatócsapatot vezető Adinel Dincă történész az Agerpresnek elmondta, hogy nem érte őket teljesen váratlanul a felfedezés, a 19. századi szövegekben ugyanis volt utalás a templom tornyában őrzött könyvgyűjteményre, de arra nem számítottak, hogy 50 kötetnél több kerülhet elő. Ehhez képest több mint 150 nyomtatványt és további iratokat is felfedeztek.

A medgyesi parókia és a mellette működő egykori iskola könyvtára többnyire latin nyelvű szövegeket tartalmaz, amelyek tartalmukban is az iskolai, illetve a teológiai oktatáshoz használt írások. Adinel Dincă szerint tudományos igényességgel összeállított, humanista könyvgyűjteményről van szó. „Fontos ugyanakkor, hogy a könyvtárat ott találták meg, ahová néhány száz éve került, nem mozgatták” – emelte ki a történész.

A Batthyáneum posztja szerint a templomtoronyban 139 1470 és 1600 közötti nyomtatott könyv, két, a 16. század első évtizedeiből származó kéziratos kötet, mintegy 60 14. és 16. század közötti eredeti okirat, néhány 17. századi eredeti és másolt okirat lapult, de megtalálták itt a medgyesi parókia körülbelül tíz, 17-18. századi regiszterét is, amelyek középkori kézirattöredékeket is tartalmaznak, eddig 9-10., 12., 13. és 14-16. századi misekönyv-részeket azonosítottak.

Mivel zárt térben őrizték őket, a könyvek és iratok állapota jó, bár néhány darab helyreállításra szorul, mondta el Adinel Dincă.

A könyv- és iratgyűjteményt két éves, a tervek szerint 2023-ban záruló kutatási projekt keretében dolgozzák fel, amelynek címe Az írás és az olvasás kultúrája Medgyesen a 14. és a 16. század között. Egy parókia és erdélyi iskola könyvtárának megőrzése, tudományos elemzése és virtuális rekonstrukciója. A kutatást Németország kultúráért és művészetért felelős minisztériuma is támogatja.

Frissítés: a szakma eddig is tudott a könyvgyűjteményről, de az iskola államosítása óta nem foglalkoztak vele

Bándi András, a Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház levéltárosa szerint a volt evangélikus gimnázium könyvtárának létezése a szakma előtt eddig is ismert volt, a tartalmáról pedig katalógusok is készültek a 19. században. Mint a Transtelexnek elmondta, a Babeş-Bolyai Tudományegyetem kutatása fontos lépés a könyvtár történetében, de csak annak egy részét érinti, Adinel Dincă csapata ugyanis csak a 14-16. századi részt dolgozza fel. Bándi András hangsúlyozta, fontos lenne a teljes állomány katalogizálása és rendezése, amihez nagyobb ívű projekt és több kutató összefogása lenne szükséges.

Alakítsd velünk a féléves Transtelexet!

Szeretnénk tudni, mit szerettek, mit hiányoltok a Transtelexről, és szívesen meghallgatnánk az építő jellegű kritikai észrevételeket is. Megköszönjük, ha egy kis időt szánsz rá: kérdőívünket itt töltheted ki!

Erdély egykori szász evangélikus gimnáziumi könyvtárainak gyűjteményei közül a medgyesi azzal emelkedik ki Bándi András szerint, hogy 1948-ban nem államosították, így nem keveredett össze más gyűjteménnyel. A levéltáros valószínűsíti, hogy a gimnázium könyvtárát sikerült még azelőtt átszállítani a templomba, mielőtt államosíthatták volna. Hasonlóképpen menekült meg az államosítástól a szebeni gimnázium levéltára is, amelyet 1948-ban a sekrestyébe menekítettek, idézte fel a levéltáros.

Bándi András elmondta, hogy a medgyesi egykori evangélikus könyvtár későbbi, 17-18. századi része a templomtoronyban maradt, itt azonban rendezett körülmények között őrzik. Előrelépés az is, hogy a könyveket lejjebb hozták, mert korábban a legfelső szinten álló legértékesebb, legrégebbi iratokat a toronyban lakó galambok veszélyeztették.

Kedvenceink
Kövess minket Facebookon is!