EP-képviselők bére: mennyi az annyi?

2024. május 10. – 15:39

Másolás

Vágólapra másolva

Az Európai Unió 27 tagállamának polgárai ötévente választják meg képviselőiket, akik az Európai Parlament transznacionális közgyűlésén végzik majd érdekképviseletük. Idén június 6. és 9. között megszervezett választáson összesen 720 megbízottat juttanak majd be, 15-tel többet, mint korábban.

A news.ro összeállítása szerint munkájukért hét kategóriára bontható költségkeretet kapnak, amelybe esetenként változóan beletartozik

 1. bérük,
 2. nyugdíjuk,
 3. támogatásaik,
 4. napidíjuk,
 5. utazási költségeik,
 6. orvosi költségeik
 7. és a személyzetük fizetése.

Mindegyik kategóriára előre meghatározott módon írják elő az összeget, azonban többek között a kiküldő tagállamok törvényeitől is változhatnak bizonyos értékek – tájékoztatnak.

1. Bér

 • Egységesen bruttó 10.075, nettó 7.853 euró a 2023. július 1-jén érvényes adatok szerint, amely
 • az Európai Unió Bírósága bírói alapfizetésének a 38,5%-a.
 • Az uniós adók és társadalombiztosítási járulékokon kívül a származási ország adórendszerétől is függ a végső összeg, amely
 • a parlament költségvetéséből származik.

2. Nyugdíj

 • 63 éves koruktól jogosultak nyugdíjra, amely összegét a parlamentben eltöltött idejük határozza meg, és amelyet az EU költségvetéséből fedeznek.
 • Minden teljes, a parlamentben ledolgozott évért fizetésük 3,5%-át, minden teljes hónapért fizetésük tizenkettedét kapják, azonban össznyugdíjuk nem haladhatja meg egykori fizetésük 70%-át.
 • Nem jár öregségi és rokkantnyugdíj is, a mindkettőre jogosult képviselőnek választania kell.

3. Támogatások

 • A tagállamukban történő irodabérlésre, informatikai hardver és szoftver, előfizetések beszerzésére előírt összegek.
 • Az általános költségtérítésük például havi 4.950 euró, amely egy átalányösszeg (nagyságát hozzávetőleges becslés alapján szabják meg – megj.) A képviselői statútum és az elnökség is szabályozza, és felezik, amennyiben egy parlamenti év plenáris ülésének kevesebb mint felén vesznek részt megfelelő indoklás nélkül.
 • Mandátumuk lejártakor legfeljebb két éven keresztül átmeneti juttatást kérhetnek, ez mandátumévenként egyhavi fizetésnek felel meg. Amennyiben máshol állnak munkába, új fizetésüket levonják a juttatásból.

4. Napidíj

 • A 350 eurónyi átalányösszeg az Európai Parlamentben való tartózkodás idejére fedezi szállásukat és étkezésüket.
 • Amennyiben a plenáris ülésen a név szerinti szavazások több mint felén nem vesznek részt, feleződik az összeg, ahogy az EU-n kívüli ülések esetében is.

5. Utazási költségek

 • Az EP-képviselők brüsszeli vagy strasbourgi üléseken való részvételhez hivatalos járműveket használhatnak.
 • Repülőjegyeiket, vonatjegyeiket, üzemanyagukat számla alapján térítik meg.
 • Felső határ a businessosztályú repülőjegy, az első osztályra szóló vonatjegy, valamint autós út esetén a 0,58 euró/km legfeljebb 1.000 kilométeres távolságig. A megtett távolság és az utazás időtartama függvényében további fix összegeket kérhetnek autópálya- és poggyászdíjakra, foglalási árakra.
 • A bizottságok, bizottsági küldöttségek vagy hivatalos küldöttségek misszióit az EP eljárási szabályzata és az elnökségi szabályzat szerint szervezik meg. Az összegeket az utazást szervező bizottság vagy küldöttség költségvetése fedezi.
 • A képviselők saját nevükben szervezett hivatalos utazásaira a parlament a megválasztási országuk által meghatározott éves maximális összegig téríti meg az utazási költségeket.
 • Nem a parlament hivatalos üléseihez kapcsolódó külföldi tartózkodás esetén a felmerülő költségeket legfeljebb évi 4.886 euróig igényelhetik.

6. Orvosi költségek

 • Az EP-képviselők jogosultak egészségügyi költségeik kéharmadának megtérítésére, akár a tagállamok köztisztviselői.

7. Az alkalmazottaik kifizetésére irányuló összegek

 • Szabadon választhatják asszisztenseiket, fizetésüket az EP által meghatározott havi 28.696 eurós költségvetésből kapják, a 2023. július 1-jei adatok szerint. Nem alkalmazhatnak közeli hozzátartozókat, és asszisztenseik nem végezhetnek olyan tevékenységet, amely érdekellentéteket okozhat. Valamennyi asszisztens nevét vagy cégnevét szerződésük időtartama alatt közzé kell tenni az EP honlapján, kivéve, ha kellően indokolt biztonsági okokból felmentést kapnak.
 • Alkalmazhatnak legfeljebb négy, Brüsszelben, Luxemburgban vagy Strasbourgban dolgozó akkreditált assisztenst, akik a parlamentnek tesznek jelentést. Keresetük a személyzetnek ítélt összeg legkevesebb 25%-a kell legyen.
 • Alkalmazhatnak helyi asszisztenseket saját tagállamukban. Ezen személyek fizetése Románia esetében például nem haladhatja meg a 13.856 lej havi átlagot teljes munkaidőben végzett munka esetén. Az összeg az alkalmazottak bruttó bére vagy a szolgáltatásokat nyújtó természetes személyek áfa nélküli díja.
 • Gyakornokaik is lehetnek, akik ugyancsak a parlamentben vagy a saját tagállamukban dolgozhatnak.
 • A helyi asszisztensek és gyakornokok összköltsége nem haladhatja meg a személyzetnek ítélt összeg 75%-át, a szolgáltatásokat nyújtó természetes személyre fordított kiadások pedig 25%-át.
 • Több képviselő csoportosan is alkalmazhat asszisztenseket, a költségmegosztás mértékéről meg kell állapodniuk – írják még.

Nélküled nem tudunk működni

A Transtelex egy órányi működése nagyjából 80 lejbe kerül. Az olvasói mikroadományok azonban nem tartanak ki a hónap végéig. Legyél te is a támogatónk, csak veled együtt lehet Erdélynek saját, független lapja.

Támogató leszek!
Kedvenceink
Kövess minket Facebookon is!