Az államosított ingatlanok 95%-át az egyházak még visszakérik

2001. július 27. – 15:23

frissítve

Másolás

Vágólapra másolva

Társadalmi nyomást kell a hatóságokra gyakorolni, hogy elismerjék és ne akadályozzák az egyházak karitatív munkáját -- mondta Böjte Csaba, a dévai árvaház vezetője az egyház társadalmi szerepvállalásával és az ingatlan-visszaszolgáltatással foglalkozó szabadegyetemi napon.

TUSNÁDFÜRDŐ | Hörcsik Richárd , a Fidesz országyűlési képviselője rövid egyháztörténeti összefoglalójában kiemelte, az egyházi ingatlanok visszaadása a demokrácia fokmérője, és ilyenként az EU, az Európai Bizottság és az Európa Parlament is a bővítési folyamatban kiemelt fontossággal kezeli kérdést. Hörcsik elmondta, Magyarországon az 1949-es államosításig mintegy ezer ingatlan volt egyházi kézben, melyek visszaszolgáltatását 1991-ben megegyezéses alapon oldották meg. Tamás József csíkszeredai római katolikus segédpüspök előadásában kijelentette, a kommunista rendszer bukása után nagy az elvárás az egyház irányába, hogy tevékeny társadalmi szerepet vállaljon, de ennek nem tud eleget tenni ingatlanvagyon nélkül. A püspökség 581 épületét államosították 1948-ben (elemi és középiskolákat, gyermekotthonokat, kántori lakásokat többek között). Ebből öt épület került vissza kormánydöntés révén egyházi tulajdonba, így a dévai ferences kolostor, a gyulafehérvári volt Majláth Gimnázium egyik bentlakási épülete, a Batthyaneum épülete (az épületben működő értékes könyvtári gyűjtemény nélkül). A birtokbavétel sok esetben késik, így az öt közül csak egyet tudnak ténylegesen használni. -- Ami még visszakerült, azt vagy visszapereltük, vagy az önkormányzatok jóindulatának köszönhetően kaptuk vissza -- mondta Tamás József. Kató Béla , az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettese kifejtette, nem lehet tétlenül nézni, ahogy a szegények, betegek, árvák száma folyamatosan növekszik. Így a lelkigondozás mellett komoly szükség van munkahely-teremtésre, gyermekfalu-típusú árvagondozásra, kisvállalkozások támogatására. Az egyházi iskolák felelős értelmiséget és szakmunkás-réteget próbálnak képezni. Az állam viszont nem partner a misszióban: Kató Béla elmondta, Illyefalván például súlyos épületadót fizetnek a teljes egészében külföldi támogatásból épült ingatlanokért. A püspökhelyettes szerint nem lehet évtizedeken keresztül nyugati segítséget kérni, a helyzet tovább nem tartható, sürgősen állami forrásokra van szükség. Nicolae Anusca , a Balázsfalvi Görög-katolikus Püspökség Caritas-igazgatója kifejtette, egyháza 300 éve a nyugatias kultúra terjesztője Erdélyben és Romániában. 1948-ban a felkezetet illegalitásba kényszerítették. A görög-katolikusok államosított ingatlanait csak a Bánátban adták vissza teljes mértékben, a helyi ortodox mitropolita jóindulatának köszönhetően. A balázsfalvi katedrálist ugyan kormányrendelettel kapták vissza, az ortodox egyház mégis 2 hónapja pert indított a templomért. A dialógus így fölöslegessé válik -- mondta Anusca, és hozzátette, az egyházügyi törvény alkotmányellenes, háttérbe szorítja a vallási kisebbségeket. Ebben a helyzetben csak nemzetközi fórumoktól remélhető megoldás. Rezi Elek , az Unitárius Egyház főjegyzője elmondta, a társadalom délamerikanizákódik, a szegény rétegek leszakadnak. Az egyház az ingatlanhelyzet rendezéséig csak alamizsnát tud nyújtani, valós segítséget nem. Az unitárius felekezet eddig egyetlen épületet, a kolozsvári unitárius kollégium épületét kapta vissza, melyben a Brassai Sámuel Líceum működik. Ezután Böjte Csaba ferencrendi szerzetes beszélt, aki a semmiből hozott létre (sokszor a szelíd zsarolás módszerét is felhasználva) árvaházat a dévai ferences kolostorban. 1992-ben az épület elhagyatottan állt. Böjte egyszerűen leverte a lakatot, szervezte a felújítást és az árvák gondozását. Mikor a hatóságok törvénytelen épületfoglalás miatt ki akarták üríteni az intézményt, elmondta, ő megvan magában is, eresszék szélnek a gyermekeket. A hatóságok ezt nem vállalták. Böjte atya elmondta, a Zsil-völgyében és Hunyad megyében a gyeremekek helyzete lesújtó. A völgyben egész fantom-negyedekben vegetálnak a családok. A hegyi pásztoroknál elhagyott gyerekek csellengenek. A kiskorúak 10%-a nem jár iskolába, mert sokuk az éhezés miatt órán leszédül a padról. Jelenleg Déván 234 gyermekről gondoskodnak. 1998-ig semmiféle állami támogatásban nem részesült az intézmény, 1998 után is csak az állami gyámügytől érkező árvák után. 1995-től magániskolát létesítettek a gyermekek számára, hogy tudásbeli lemaradásaikat pótolhassák. Az iskolát a tanügy nem támogatja, a tanárok fizetését legutóbb a magyar oktatási tárca állta. Böjte Csaba elmondta, nemrég Bukarestben találkozott a 17 elismert felekezet vezetője. Ezen Adrian Nastase miniszterelnök arra kérte az egyházakat, segítsenek a szociális problémák megoldásában. A kormányfő ehhez állami támogatást ígért. Tőkés László , a Királyhágómelléki Egyházkerület püspöke elmondta, ingatlanügyben ideje van a számonkérésnek. Az egyházak mindig progresszív szerepet töltöttek be a társadalomban, így volt ez a diktatúra időszakában is. A püspök kijelentette, vezetők hiányában vezetők próbálnak lenni. A polisz védelmében pedig az egyházi személyiségnek is politizálnia kell, hozzátette, az ortodox lelkészek is politizálnak. Elmondta, politikai akarat a kormányzat részéről a vissza nem adásra van, „a hatalom hosszabb távon a népességfogyásra taktikázik”, hogy ne legyen már kinek visszaszolgáltatni az államosított vagyont. „Elég volt a hivatalos RMDSZ egyet előre, kettőt hátra politizálásából” -- tette hozzá. A Királyhágómelléki Egyházkerület a 277 államosított épületből egyet kapott vissza peres úton, ez a nagyváradi püspöki palota, ahol a Partiumi Keresztény Egyetem működik. Tusványoson tegnap este a tapolcai gimnázium színicsoportja az István, a királyt adta elő fél-playbackben, de annál nagyobb lendülettel. A tapolcaiakat a belelkesült közönség háromszor visszatapsolta. Ezután Ripoff Raszkolnyikov osztrák rockgitáros és zenekara zenélt Bob Dylan, Jimi Hendrix és Tom Waits-számokat. Csütörtök este fellépett a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, jelenleg a MÉZ koncertezik. 10 órától emlélkeznek meg az autóbalesetben elhunyt liberális politikusra, Horia-Mircea Rusura. Este 11-től az Andro Drom következik.

A Transtelex egy egyedülálló kísérlet

Az oldal mögött nem állnak milliárdos tulajdonosok, politikai szereplők, fenntartói maguk az olvasók. Csak így lehet Erdélyben cenzúra nélkül, szabadon és félelmek nélkül újságot írni. Kérjük, legyél te is a támogatónk!

Támogató leszek!
Kedvenceink
Kövess minket Facebookon is!