Az államosított ingatlanok 95%-át az egyházak még visszakérik

2001. július 27. – 15:23

frissítve

Másolás

Vágólapra másolva

Társadalmi nyomást kell a hatóságokra gyakorolni, hogy elismerjék és ne akadályozzák az egyházak karitatív munkáját -- mondta Böjte Csaba, a dévai árvaház vezetője az egyház társadalmi szerepvállalásával és az ingatlan-visszaszolgáltatással foglalkozó szabadegyetemi napon.

TUSNÁDFÜRDŐ | Hörcsik Richárd , a Fidesz országyűlési képviselője rövid egyháztörténeti összefoglalójában kiemelte, az egyházi ingatlanok visszaadása a demokrácia fokmérője, és ilyenként az EU, az Európai Bizottság és az Európa Parlament is a bővítési folyamatban kiemelt fontossággal kezeli kérdést. Hörcsik elmondta, Magyarországon az 1949-es államosításig mintegy ezer ingatlan volt egyházi kézben, melyek visszaszolgáltatását 1991-ben megegyezéses alapon oldották meg. Tamás József csíkszeredai római katolikus segédpüspök előadásában kijelentette, a kommunista rendszer bukása után nagy az elvárás az egyház irányába, hogy tevékeny társadalmi szerepet vállaljon, de ennek nem tud eleget tenni ingatlanvagyon nélkül. A püspökség 581 épületét államosították 1948-ben (elemi és középiskolákat, gyermekotthonokat, kántori lakásokat többek között). Ebből öt épület került vissza kormánydöntés révén egyházi tulajdonba, így a dévai ferences kolostor, a gyulafehérvári volt Majláth Gimnázium egyik bentlakási épülete, a Batthyaneum épülete (az épületben működő értékes könyvtári gyűjtemény nélkül). A birtokbavétel sok esetben késik, így az öt közül csak egyet tudnak ténylegesen használni. -- Ami még visszakerült, azt vagy visszapereltük, vagy az önkormányzatok jóindulatának köszönhetően kaptuk vissza -- mondta Tamás József. Kató Béla , az Erdélyi Református Egyházkerület püspökhelyettese kifejtette, nem lehet tétlenül nézni, ahogy a szegények, betegek, árvák száma folyamatosan növekszik. Így a lelkigondozás mellett komoly szükség van munkahely-teremtésre, gyermekfalu-típusú árvagondozásra, kisvállalkozások támogatására. Az egyházi iskolák felelős értelmiséget és szakmunkás-réteget próbálnak képezni. Az állam viszont nem partner a misszióban: Kató Béla elmondta, Illyefalván például súlyos épületadót fizetnek a teljes egészében külföldi támogatásból épült ingatlanokért. A püspökhelyettes szerint nem lehet évtizedeken keresztül nyugati segítséget kérni, a helyzet tovább nem tartható, sürgősen állami forrásokra van szükség. Nicolae Anusca , a Balázsfalvi Görög-katolikus Püspökség Caritas-igazgatója kifejtette, egyháza 300 éve a nyugatias kultúra terjesztője Erdélyben és Romániában. 1948-ban a felkezetet illegalitásba kényszerítették. A görög-katolikusok államosított ingatlanait csak a Bánátban adták vissza teljes mértékben, a helyi ortodox mitropolita jóindulatának köszönhetően. A balázsfalvi katedrálist ugyan kormányrendelettel kapták vissza, az ortodox egyház mégis 2 hónapja pert indított a templomért. A dialógus így fölöslegessé válik -- mondta Anusca, és hozzátette, az egyházügyi törvény alkotmányellenes, háttérbe szorítja a vallási kisebbségeket. Ebben a helyzetben csak nemzetközi fórumoktól remélhető megoldás. Rezi Elek , az Unitárius Egyház főjegyzője elmondta, a társadalom délamerikanizákódik, a szegény rétegek leszakadnak. Az egyház az ingatlanhelyzet rendezéséig csak alamizsnát tud nyújtani, valós segítséget nem. Az unitárius felekezet eddig egyetlen épületet, a kolozsvári unitárius kollégium épületét kapta vissza, melyben a Brassai Sámuel Líceum működik. Ezután Böjte Csaba ferencrendi szerzetes beszélt, aki a semmiből hozott létre (sokszor a szelíd zsarolás módszerét is felhasználva) árvaházat a dévai ferences kolostorban. 1992-ben az épület elhagyatottan állt. Böjte egyszerűen leverte a lakatot, szervezte a felújítást és az árvák gondozását. Mikor a hatóságok törvénytelen épületfoglalás miatt ki akarták üríteni az intézményt, elmondta, ő megvan magában is, eresszék szélnek a gyermekeket. A hatóságok ezt nem vállalták. Böjte atya elmondta, a Zsil-völgyében és Hunyad megyében a gyeremekek helyzete lesújtó. A völgyben egész fantom-negyedekben vegetálnak a családok. A hegyi pásztoroknál elhagyott gyerekek csellengenek. A kiskorúak 10%-a nem jár iskolába, mert sokuk az éhezés miatt órán leszédül a padról. Jelenleg Déván 234 gyermekről gondoskodnak. 1998-ig semmiféle állami támogatásban nem részesült az intézmény, 1998 után is csak az állami gyámügytől érkező árvák után. 1995-től magániskolát létesítettek a gyermekek számára, hogy tudásbeli lemaradásaikat pótolhassák. Az iskolát a tanügy nem támogatja, a tanárok fizetését legutóbb a magyar oktatási tárca állta. Böjte Csaba elmondta, nemrég Bukarestben találkozott a 17 elismert felekezet vezetője. Ezen Adrian Nastase miniszterelnök arra kérte az egyházakat, segítsenek a szociális problémák megoldásában. A kormányfő ehhez állami támogatást ígért. Tőkés László , a Királyhágómelléki Egyházkerület püspöke elmondta, ingatlanügyben ideje van a számonkérésnek. Az egyházak mindig progresszív szerepet töltöttek be a társadalomban, így volt ez a diktatúra időszakában is. A püspök kijelentette, vezetők hiányában vezetők próbálnak lenni. A polisz védelmében pedig az egyházi személyiségnek is politizálnia kell, hozzátette, az ortodox lelkészek is politizálnak. Elmondta, politikai akarat a kormányzat részéről a vissza nem adásra van, „a hatalom hosszabb távon a népességfogyásra taktikázik”, hogy ne legyen már kinek visszaszolgáltatni az államosított vagyont. „Elég volt a hivatalos RMDSZ egyet előre, kettőt hátra politizálásából” -- tette hozzá. A Királyhágómelléki Egyházkerület a 277 államosított épületből egyet kapott vissza peres úton, ez a nagyváradi püspöki palota, ahol a Partiumi Keresztény Egyetem működik. Tusványoson tegnap este a tapolcai gimnázium színicsoportja az István, a királyt adta elő fél-playbackben, de annál nagyobb lendülettel. A tapolcaiakat a belelkesült közönség háromszor visszatapsolta. Ezután Ripoff Raszkolnyikov osztrák rockgitáros és zenekara zenélt Bob Dylan, Jimi Hendrix és Tom Waits-számokat. Csütörtök este fellépett a Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes, jelenleg a MÉZ koncertezik. 10 órától emlélkeznek meg az autóbalesetben elhunyt liberális politikusra, Horia-Mircea Rusura. Este 11-től az Andro Drom következik.

Adjuk össze, adjuk ki TGM kolozsvári esszéit!

2 millió forintot, vagy ennek megfelelő 26 000 lejt / 5330 eurót szeretnénk összegyűjteni, hogy kiadhassuk Tamás Gáspár Miklós Kolozsvári esszék című kötetét. Azoknak a támogatóknak, akik ehhez külön hozzájárulnak, a neve a könyvben is megjelenik majd támogatóként.

Támogatom!
Kedvenceink
Kövess minket Facebookon is!