Nem mer önállóan dönteni a tanfelügyelőség a marosvásárhelyi katolikus iskola ügyében

2022. május 16. – 19:46

Nem mer önállóan dönteni a tanfelügyelőség a marosvásárhelyi katolikus iskola ügyében
Fotó: rakoczi.ro

Másolás

Vágólapra másolva

Csak az oktatási minisztérium álláspontjának ismeretében hajlandó véleményezni a marosvásárhelyi katolikus iskola helyzetére ideiglenes megoldást biztosító önkormányzati határozati javaslatot a Maros megyei főtanfelügyelőség. Kallós Zoltán államtitkár a Transtelexnek elmondta: nem érti a tanfelügyelőség érveit, de ettől függetlenül eleget tesznek az intézmény kérésének, hogy kimozduljon a holtpontról ez az ügy.

Hétfőn kellett volna véleményeznie a Maros megyei főtanfelügyelőségnek a marosvásárhelyi helyi tanács határozattervezetét, amely biztosítaná, hogy a működési engedélyétől jogerős bírósági ítélettel megfosztott II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai zavartalanul fejezhessék be a tanévet, de az intézmény vezetőtanácsa elnapolta a döntést – tudtuk meg Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettestől.

Mint ismert, pénteki rendkívüli ülésén az önkormányzati képviselőtestület elfogadta a 2021-2022-es tanév iskolahálózatának módosítására vonatkozó RMDSZ-es javaslatot, amelynek lényege, hogy átmenetileg a Bolyai Farkas Elméleti Líceum venné át a katolikus iskola tanárait és diákjait. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy az egyházi tanintézetben voltaképp a megszokott mederben, a jelenlegi pedagógusokkal zajlana tovább az oktatás. Csakhogy ehhez előbb a tanácsi határozat tervezetét a megyei főtanfelügyelőségnek pozitívan kellene véleményeznie.

Tanfelügyelőség: várjuk a minisztérium útmutatásait

Illés Ildikó elmondta: a határozattervezet véleményezése szerepelt a vezetőtanács hétfői ülésének napirendi pontjai között, és azért nem döntöttek róla, mert várják az oktatási minisztérium útmutatásait ebben a „jogi szempontból bonyolult” ügyben. A főtanfelügyelő-helyettes szerint a bonyodalmat az okozza, hogy a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceumot nem az önkormányzat, hanem a minisztérium hozta létre egy rendelettel, amelyet utólag hatályon kívül helyezett a legfelsőbb bíróság.

„Az oktatási törvény alkalmazási módszertana szerint a helyi iskolahálózaton tanév közben csak kivételes esetekben lehet módosítani, és ezt esettől függően a minisztérium vagy a helyi önkormányzat teheti meg. Mivel a katolikus iskolát a minisztérium hozta létre, a minisztériumnak kell döntenie ebben az ügyben. Ezért hozzájuk fordultunk azzal a kéréssel, hogy sürgősen küldjék el az álláspontjukat, adjanak útmutatót a követendő lépésekre” – magyarázta Illés Ildikó.

Államtitkár: a főtanfelügyelőségnek tudnia kellene, hogy mi a dolga

Kallós Zoltán oktatási államtitkár a Transtelexnek kifejtette, nem érti, hogy miért van szüksége a Maros megyei főtanfelügyelőségnek a döntés meghozatalához a minisztérium álláspontjára. Leszögezte: egy település iskolahálózatának meghatározása soha nem volt a minisztérium hatásköre, ez a helyi önkormányzat és a megyei tanfelügyelőség feladata, teljesen függetlenül attól, hogy egy adott tanintézetet ki hozott létre. Ennek ellenére az oktatási tárca hamarosan elküldi az álláspontját a katolikus iskola ügyében.

„Mivel ilyen hányattatott sorsa volt eddig ennek az iskolának, én megértem, hogy a tanfelügyelőség a biztonság kedvéért szeretne ismerni az álláspontunkat, ezért választ fognak kapni a minisztériumtól. De a minisztérium álláspontja nélkül is tudniuk kellene, hogy mi a dolguk. A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceumban működő osztályokat egy működő intézménybe kell áthelyezni, mert sajnos az az intézmény, amelyben eddig működtek, már nem létezik. Ehhez módosítani kell a beiskolázási tervet, ami szintén a tanfelügyelőség attribútuma. A beiskolázási tervet pedig elég egyszerű módosítani, mert az osztályok száma nem változik. Ez nem egy olyan ördöngös dolog” – magyarázta Kallós Zoltán.

Az államtitkár hangsúlyozta, a minisztérium fontosnak tartja, hogy a katolikus iskolában zavartalanul folytatódjon az oktatás. „A cél az, hogy átmenetileg, rövidebb-hosszabb időszakra egy másik tanintézet égisze alatt, de ugyanolyan körülmények között tanuljanak tovább a diákok, mint amilyenek között elkezdték ezt a tanévet” – jegyezte meg.

Marosvásárhelyi RMDSZ: az oktatás minősége nem fog változni a katolikus iskolában

A főtanfelügyelőség döntésképtelenségének előzményeiről Kovács Mihály Levente, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke elmondta: pénteki rendkívüli ülésén a városi tanács az oktatási törvény alkalmazási módszertanának megfelelően járt el. E szerint, mivel az iskolákat a helyi önkormányzatok működtetik, egy oktatási intézményt érintő jogerős bírósági ítélet végrehajtása nyomán előállt helyzet kezelése is a helyi önkormányzat kompetenciájába tartozik.

Ez esetben pedig az történt, hogy a legfelsőbb bíróság a katolikus iskola működési engedélyének érvénytelenítésével megszüntette a tanintézet jogi személyiségét. Annak érdekében, hogy a katolikus iskola osztályai jogi szempontból „ne lógjanak a levegőben”, az RMDSZ kezdeményezte, hogy kerüljenek a Bolyai Farkas Elméleti Líceum ernyője alá, ehhez azonban a marosvásárhelyi iskolahálózatot módosító tanácsi határozatra van szükség.

Pénteki rendkívüli ülésén a városi tanács elfogadta az iskolahálózat módosítására vonatkozó határozattervezetet, amit felterjesztett a tanfelügyelőségre véleményezésre. Ha az utóbbi intézmény ezt a javaslatot pozitívan véleményezi, akkor a tervezet ismét a városi tanács elé kerül, és szavaznak róla – részletezte az eljárást Kovács Mihály Levente. „Mivel a pénteki ülésen a javaslatunkat a román tanácsosok is támogatták, nem lesz akadálya az iskolahálózatot módosító határozat elfogadásának” – tette hozzá.

Arra a kérdésünkre, hogy mi történik, ha a tanfelügyelőség negatívan véleményezi a városi tanács tervezetét, a politikus kijelentette: szerinte ez nem fog megtörténni. „Vagy módosul az iskolahálózat, vagy pedig a tanfelügyelőség valamilyen határozatot fog kiadni arról, hogy a megszűnt jogi struktúra alatt működő osztályok hová kerüljenek” – magyarázta. Hangsúlyozta, hogy a katolikus iskola diákjai semmiképpen nem maradnak az utcán. És nem csak nem maradnak után, az oktatás minősége és a körülményei sem fognak változni, ha ezek az osztályok a Bolyai Farkas Elméleti Líceum ernyője alá kerülnek.

„A diákok ugyanott fogják folytatni a tanulmányaikat, ugyanazokkal a tanárokkal, ugyanazokban az osztályokban. Tehát nem kell aggódniuk azoknak a szülőknek, akik annak idején azért íratták a Rákócziba a gyereküket, mert úgy gondolták, hogy ez az oktatási intézmény tudja számukra mind világi, mind egyházi vonatkozásban a legjobb oktatást nyújtani. Ugyanebben az oktatásban részesülnek a továbbiakban is a gyerekek. Ez most egy sajnálatos jogi vita miatt szükségessé váló, ideiglenes jogi megoldás” – jelentette ki a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke.

A politikus elmondta, hogy a katolikus iskola jogi helyzetének hosszú távú rendezése csak a legfelsőbb bíróság ítélete indoklásának ismeretében kezdődhet elé. A bíráknak ezt az ítélethozataltól számított harminc napon belül kell megfogalmazniuk, de a törvény nem ír elő semmilyen szankciót arra az esetre, ha ezt a határidőt túllépik. Az azonban bizonyos, hogy bármilyen jogi megoldás körvonalazódik majd az indoklás ismeretében, ez már csak a következő tanévre lesz érvényes. „Itt most azt volt a cél, hogy a diákok a tanévet jogi értelemben is be tudják fejezni. De már vannak forgatókönyveink az iskola újraalapításával kapcsolatos további lépésekre. Az RMDSZ-frakció a továbbiakban is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez a kérdés megoldódjon” – mondta Kovács Mihály Levente.

A Bolyai szívesen befogadja az egyházi iskolát

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója, Hajdú Zoltán a Transtelexnek elmondta, természetesen azonnal igent mondott, amikor a múlt pénteki tanácsülés előtt „két-három döntéshozatali joggal rendelkező ember” megkereste azzal a kéréssel, hogy fogadják be a katolikus iskola pedagógusait és az összesen 18 osztályát. Emlékeztetett arra, hogy ugyanezt az megoldást alkalmazták 2017-ben is, amikor felszámolták az egyházi tanintézet elődjét, a Római Katolikus Gimnáziumot. Megerősítette, hogy az iskolahálózat módosítása után a katolikus iskola osztályai a helyükön maradnak, az oktatás pedig ugyanúgy zajlik majd, mind eddig.

„Öt évvel ezelőtt is a diákok maradtak ugyanabban az épületben, használták a tantermeket, a felszerelést, mindent. Kineveztek egy aligazgatót is, aki az ottani oktatást irányította. Így történik majd most is. Az évzáró megszervezése, az oklevelek kiadása a Bolyai Farkas Elméleti Líceum feladata lesz” – részletezte az igazgató.

Tamási Zsolt: jobb megoldást nem látok

A katolikus iskola igazgatója, Tamási Zsolt a Transtelexnek elmondta, elfogadható megoldásnak tartja, hogy az általa vezetett tanintézet osztályai a Bolyai ernyője alá kerüljenek. „Mivel a katolikus iskola jogi személyiség nélküli struktúrává válik, az osztályoknak mindenképpen valamelyik tanintézet ernyője alá kell kerülniük. Mi a Bolyaival konzorciumban voltunk a korábbi évek során. Mivel nekünk csak működési engedélyünk volt, nem akkreditációnk, ezért az összes végzős diákunk a Bolyaiban vizsgázott, így jobb megoldást én nem látok” – magyarázta az intézményvezető.

Kérdésünkre elmondta azt is, hogy a katolikus iskola voltaképpen jogi szempontból most sincs a levegőben, de „egy nagyon fura állapot” alakult ki. „Lehet, hogy rossz példával élek, de egy cég esetében például van csődeljárási procedúra, de az iskolák felszámolására nincs csődeljárási procedúra. A jogerős döntés végrehajtása kötelező, de a végrehajtás nem az iskolától, hanem az iskola feletteseitől függ” – magyarázta. Hozzátette, a menedzseri szerződése értelmében az igazgatói teendőit mindaddig el kell végeznie, amíg 2023-ig szóló megbízatása le nem jár le, vagy amíg ezt fel nem számolják.

„Addig, amíg nem értesítenek arról, hogy felmentettek az igazgatói tisztségből, én azzal követnék el visszaélést, ha nem végezném a munkámat. Most is éppen zajlik a negyedikesek év végi vizsgája, és én az igazgatói feladatokat nem tudom másra hárítani” – jelentette ki. Szintén a feladatai közé tartozik a katolikus iskola teológia osztályába felvételiző nyolcadikos diákok szerdai alkalmassági vizsgájának a megszervezése, amiről azonban még azt sem lehet tudni, hogy megtarthatják-e. A tanfelügyelőség ugyanis mindaddig felfüggesztette az alkalmassági vizsga megszervezését, ameddig nem kapnak választ az oktatási minisztériumtól arra, hogy meg lehet-e szervezni vagy sem a jogi személyiség nélkül maradt tanintézményben.

Tamás Zsolt közlése szerint a minisztériumi válasz hétfő délig nem érkezett meg. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a gyerekeknek van lehetőségük akár egy másik katolikus teológiai osztályban részt venni ezen az alkalmassági vizsgán, például Gyulafehérváron, Székelyudvarhelyen, a Tamási Áron Gimnáziumban, vagy akár Csíkszeredában a Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Gimnáziumban.

Kallós Zoltán államtitkár ezzel kapcsolatban elmondta: az alkalmassági vizsgát már a Bolyai Farkas Elméleti Líceum fogja megszervezni, miután átvette a katolikus iskola teológiai osztályait.

Támogasd a Transtelexet!

Az erdélyi közösségnek saját, független lapja csak akkor lehet, ha azt az olvasótábora fenntartja. Támogass minket akár alkalmi jelleggel, ha pedig teheted, állíts be rendszeres támogatást!

Támogatom!
Kedvenceink
Kövess minket Facebookon is!