Nem mer önállóan dönteni a tanfelügyelőség a marosvásárhelyi katolikus iskola ügyében

2022. május 16. – 19:46

Nem mer önállóan dönteni a tanfelügyelőség a marosvásárhelyi katolikus iskola ügyében
Fotó: rakoczi.ro

Másolás

Vágólapra másolva

Csak az oktatási minisztérium álláspontjának ismeretében hajlandó véleményezni a marosvásárhelyi katolikus iskola helyzetére ideiglenes megoldást biztosító önkormányzati határozati javaslatot a Maros megyei főtanfelügyelőség. Kallós Zoltán államtitkár a Transtelexnek elmondta: nem érti a tanfelügyelőség érveit, de ettől függetlenül eleget tesznek az intézmény kérésének, hogy kimozduljon a holtpontról ez az ügy.

Hétfőn kellett volna véleményeznie a Maros megyei főtanfelügyelőségnek a marosvásárhelyi helyi tanács határozattervezetét, amely biztosítaná, hogy a működési engedélyétől jogerős bírósági ítélettel megfosztott II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceum diákjai zavartalanul fejezhessék be a tanévet, de az intézmény vezetőtanácsa elnapolta a döntést – tudtuk meg Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettestől.

Mint ismert, pénteki rendkívüli ülésén az önkormányzati képviselőtestület elfogadta a 2021-2022-es tanév iskolahálózatának módosítására vonatkozó RMDSZ-es javaslatot, amelynek lényege, hogy átmenetileg a Bolyai Farkas Elméleti Líceum venné át a katolikus iskola tanárait és diákjait. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogy az egyházi tanintézetben voltaképp a megszokott mederben, a jelenlegi pedagógusokkal zajlana tovább az oktatás. Csakhogy ehhez előbb a tanácsi határozat tervezetét a megyei főtanfelügyelőségnek pozitívan kellene véleményeznie.

Tanfelügyelőség: várjuk a minisztérium útmutatásait

Illés Ildikó elmondta: a határozattervezet véleményezése szerepelt a vezetőtanács hétfői ülésének napirendi pontjai között, és azért nem döntöttek róla, mert várják az oktatási minisztérium útmutatásait ebben a „jogi szempontból bonyolult” ügyben. A főtanfelügyelő-helyettes szerint a bonyodalmat az okozza, hogy a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceumot nem az önkormányzat, hanem a minisztérium hozta létre egy rendelettel, amelyet utólag hatályon kívül helyezett a legfelsőbb bíróság.

„Az oktatási törvény alkalmazási módszertana szerint a helyi iskolahálózaton tanév közben csak kivételes esetekben lehet módosítani, és ezt esettől függően a minisztérium vagy a helyi önkormányzat teheti meg. Mivel a katolikus iskolát a minisztérium hozta létre, a minisztériumnak kell döntenie ebben az ügyben. Ezért hozzájuk fordultunk azzal a kéréssel, hogy sürgősen küldjék el az álláspontjukat, adjanak útmutatót a követendő lépésekre” – magyarázta Illés Ildikó.

Államtitkár: a főtanfelügyelőségnek tudnia kellene, hogy mi a dolga

Kallós Zoltán oktatási államtitkár a Transtelexnek kifejtette, nem érti, hogy miért van szüksége a Maros megyei főtanfelügyelőségnek a döntés meghozatalához a minisztérium álláspontjára. Leszögezte: egy település iskolahálózatának meghatározása soha nem volt a minisztérium hatásköre, ez a helyi önkormányzat és a megyei tanfelügyelőség feladata, teljesen függetlenül attól, hogy egy adott tanintézetet ki hozott létre. Ennek ellenére az oktatási tárca hamarosan elküldi az álláspontját a katolikus iskola ügyében.

„Mivel ilyen hányattatott sorsa volt eddig ennek az iskolának, én megértem, hogy a tanfelügyelőség a biztonság kedvéért szeretne ismerni az álláspontunkat, ezért választ fognak kapni a minisztériumtól. De a minisztérium álláspontja nélkül is tudniuk kellene, hogy mi a dolguk. A II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Teológiai Líceumban működő osztályokat egy működő intézménybe kell áthelyezni, mert sajnos az az intézmény, amelyben eddig működtek, már nem létezik. Ehhez módosítani kell a beiskolázási tervet, ami szintén a tanfelügyelőség attribútuma. A beiskolázási tervet pedig elég egyszerű módosítani, mert az osztályok száma nem változik. Ez nem egy olyan ördöngös dolog” – magyarázta Kallós Zoltán.

Az államtitkár hangsúlyozta, a minisztérium fontosnak tartja, hogy a katolikus iskolában zavartalanul folytatódjon az oktatás. „A cél az, hogy átmenetileg, rövidebb-hosszabb időszakra egy másik tanintézet égisze alatt, de ugyanolyan körülmények között tanuljanak tovább a diákok, mint amilyenek között elkezdték ezt a tanévet” – jegyezte meg.

Marosvásárhelyi RMDSZ: az oktatás minősége nem fog változni a katolikus iskolában

A főtanfelügyelőség döntésképtelenségének előzményeiről Kovács Mihály Levente, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke elmondta: pénteki rendkívüli ülésén a városi tanács az oktatási törvény alkalmazási módszertanának megfelelően járt el. E szerint, mivel az iskolákat a helyi önkormányzatok működtetik, egy oktatási intézményt érintő jogerős bírósági ítélet végrehajtása nyomán előállt helyzet kezelése is a helyi önkormányzat kompetenciájába tartozik.

Ez esetben pedig az történt, hogy a legfelsőbb bíróság a katolikus iskola működési engedélyének érvénytelenítésével megszüntette a tanintézet jogi személyiségét. Annak érdekében, hogy a katolikus iskola osztályai jogi szempontból „ne lógjanak a levegőben”, az RMDSZ kezdeményezte, hogy kerüljenek a Bolyai Farkas Elméleti Líceum ernyője alá, ehhez azonban a marosvásárhelyi iskolahálózatot módosító tanácsi határozatra van szükség.

Pénteki rendkívüli ülésén a városi tanács elfogadta az iskolahálózat módosítására vonatkozó határozattervezetet, amit felterjesztett a tanfelügyelőségre véleményezésre. Ha az utóbbi intézmény ezt a javaslatot pozitívan véleményezi, akkor a tervezet ismét a városi tanács elé kerül, és szavaznak róla – részletezte az eljárást Kovács Mihály Levente. „Mivel a pénteki ülésen a javaslatunkat a román tanácsosok is támogatták, nem lesz akadálya az iskolahálózatot módosító határozat elfogadásának” – tette hozzá.

Arra a kérdésünkre, hogy mi történik, ha a tanfelügyelőség negatívan véleményezi a városi tanács tervezetét, a politikus kijelentette: szerinte ez nem fog megtörténni. „Vagy módosul az iskolahálózat, vagy pedig a tanfelügyelőség valamilyen határozatot fog kiadni arról, hogy a megszűnt jogi struktúra alatt működő osztályok hová kerüljenek” – magyarázta. Hangsúlyozta, hogy a katolikus iskola diákjai semmiképpen nem maradnak az utcán. És nem csak nem maradnak után, az oktatás minősége és a körülményei sem fognak változni, ha ezek az osztályok a Bolyai Farkas Elméleti Líceum ernyője alá kerülnek.

„A diákok ugyanott fogják folytatni a tanulmányaikat, ugyanazokkal a tanárokkal, ugyanazokban az osztályokban. Tehát nem kell aggódniuk azoknak a szülőknek, akik annak idején azért íratták a Rákócziba a gyereküket, mert úgy gondolták, hogy ez az oktatási intézmény tudja számukra mind világi, mind egyházi vonatkozásban a legjobb oktatást nyújtani. Ugyanebben az oktatásban részesülnek a továbbiakban is a gyerekek. Ez most egy sajnálatos jogi vita miatt szükségessé váló, ideiglenes jogi megoldás” – jelentette ki a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke.

A politikus elmondta, hogy a katolikus iskola jogi helyzetének hosszú távú rendezése csak a legfelsőbb bíróság ítélete indoklásának ismeretében kezdődhet elé. A bíráknak ezt az ítélethozataltól számított harminc napon belül kell megfogalmazniuk, de a törvény nem ír elő semmilyen szankciót arra az esetre, ha ezt a határidőt túllépik. Az azonban bizonyos, hogy bármilyen jogi megoldás körvonalazódik majd az indoklás ismeretében, ez már csak a következő tanévre lesz érvényes. „Itt most azt volt a cél, hogy a diákok a tanévet jogi értelemben is be tudják fejezni. De már vannak forgatókönyveink az iskola újraalapításával kapcsolatos további lépésekre. Az RMDSZ-frakció a továbbiakban is mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy ez a kérdés megoldódjon” – mondta Kovács Mihály Levente.

A Bolyai szívesen befogadja az egyházi iskolát

A Bolyai Farkas Elméleti Líceum igazgatója, Hajdú Zoltán a Transtelexnek elmondta, természetesen azonnal igent mondott, amikor a múlt pénteki tanácsülés előtt „két-három döntéshozatali joggal rendelkező ember” megkereste azzal a kéréssel, hogy fogadják be a katolikus iskola pedagógusait és az összesen 18 osztályát. Emlékeztetett arra, hogy ugyanezt az megoldást alkalmazták 2017-ben is, amikor felszámolták az egyházi tanintézet elődjét, a Római Katolikus Gimnáziumot. Megerősítette, hogy az iskolahálózat módosítása után a katolikus iskola osztályai a helyükön maradnak, az oktatás pedig ugyanúgy zajlik majd, mind eddig.

„Öt évvel ezelőtt is a diákok maradtak ugyanabban az épületben, használták a tantermeket, a felszerelést, mindent. Kineveztek egy aligazgatót is, aki az ottani oktatást irányította. Így történik majd most is. Az évzáró megszervezése, az oklevelek kiadása a Bolyai Farkas Elméleti Líceum feladata lesz” – részletezte az igazgató.

Tamási Zsolt: jobb megoldást nem látok

A katolikus iskola igazgatója, Tamási Zsolt a Transtelexnek elmondta, elfogadható megoldásnak tartja, hogy az általa vezetett tanintézet osztályai a Bolyai ernyője alá kerüljenek. „Mivel a katolikus iskola jogi személyiség nélküli struktúrává válik, az osztályoknak mindenképpen valamelyik tanintézet ernyője alá kell kerülniük. Mi a Bolyaival konzorciumban voltunk a korábbi évek során. Mivel nekünk csak működési engedélyünk volt, nem akkreditációnk, ezért az összes végzős diákunk a Bolyaiban vizsgázott, így jobb megoldást én nem látok” – magyarázta az intézményvezető.

Kérdésünkre elmondta azt is, hogy a katolikus iskola voltaképpen jogi szempontból most sincs a levegőben, de „egy nagyon fura állapot” alakult ki. „Lehet, hogy rossz példával élek, de egy cég esetében például van csődeljárási procedúra, de az iskolák felszámolására nincs csődeljárási procedúra. A jogerős döntés végrehajtása kötelező, de a végrehajtás nem az iskolától, hanem az iskola feletteseitől függ” – magyarázta. Hozzátette, a menedzseri szerződése értelmében az igazgatói teendőit mindaddig el kell végeznie, amíg 2023-ig szóló megbízatása le nem jár le, vagy amíg ezt fel nem számolják.

„Addig, amíg nem értesítenek arról, hogy felmentettek az igazgatói tisztségből, én azzal követnék el visszaélést, ha nem végezném a munkámat. Most is éppen zajlik a negyedikesek év végi vizsgája, és én az igazgatói feladatokat nem tudom másra hárítani” – jelentette ki. Szintén a feladatai közé tartozik a katolikus iskola teológia osztályába felvételiző nyolcadikos diákok szerdai alkalmassági vizsgájának a megszervezése, amiről azonban még azt sem lehet tudni, hogy megtarthatják-e. A tanfelügyelőség ugyanis mindaddig felfüggesztette az alkalmassági vizsga megszervezését, ameddig nem kapnak választ az oktatási minisztériumtól arra, hogy meg lehet-e szervezni vagy sem a jogi személyiség nélkül maradt tanintézményben.

Tamás Zsolt közlése szerint a minisztériumi válasz hétfő délig nem érkezett meg. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a gyerekeknek van lehetőségük akár egy másik katolikus teológiai osztályban részt venni ezen az alkalmassági vizsgán, például Gyulafehérváron, Székelyudvarhelyen, a Tamási Áron Gimnáziumban, vagy akár Csíkszeredában a Segítő Mária Római Katolikus Teológiai Gimnáziumban.

Kallós Zoltán államtitkár ezzel kapcsolatban elmondta: az alkalmassági vizsgát már a Bolyai Farkas Elméleti Líceum fogja megszervezni, miután átvette a katolikus iskola teológiai osztályait.

Nélküled nem tudunk működni

A Transtelex egy órányi működése nagyjából 80 lejbe kerül. Az olvasói mikroadományok azonban nem tartanak ki a hónap végéig. Legyél te is a támogatónk, csak veled együtt lehet Erdélynek saját, független lapja.

Támogató leszek!
Kedvenceink
Kövess minket Facebookon is!