Megnéztük, melyik magyar középiskolába volt a legnehezebb bejutni idén

Legfontosabb

2022. július 14. – 18:00

frissítve

Megnéztük, melyik magyar középiskolába volt a legnehezebb bejutni idén
János Zsigmond Unitárius Kollégium – Fotó: Tóth Helga / Transtelex

Másolás

Vágólapra másolva

Közzétették csütörtökön az oktatási minisztérium honlapján a középiskolai „felvételi” eredményeit, ezeket vetettük össze az iskolák szerint.

A számítógépes elosztás adatai szerint a magyar nyelvű osztályok közül a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium matematika-informatika osztályába volt szükség a legnagyobb médiára (a képességvizsga eredménye és a korábbi négy év átlaga alapján alkották meg), ott legalább 9,20-as átlag kellett a 9. osztályba való bekerüléshez. Érdemes azonban megjegyezni, hogy ebben a kolozsvári iskolában egyetlen osztályba (26 diák) volt számítógépes „felvételi”, míg más erdélyi iskolákban előfordult, hogy egy szakon akár két osztálynyit (52 diákot) is rangsorolt a rendszer, így ezekbe értelemszerűen kisebb átlaggal is be lehet kerülni.

Az kétségtelen, hogy a marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceumban indul a legnépesebb 9. évfolyam, összesen 9 osztálynyi, 234 gyereket rangsoroltak ott – ebben a kontextusban érdemes nézni az utolsó, 7,82-es átlagot.

Az összesítésünkbe nem kerültek bele a szakiskolai osztályokba bejutók, viszont szerepelnek a szaklíceumi osztályok, ahol végzősként a szakvizsga mellett érettségizniük is kell a diákoknak. Az országos rendszer tehát – mint már említettem – nem mutatja azokat az osztályokat, ahová külön felvételit szerveztek az iskolák, és nemcsak a teológiai osztályok esnek így ki (ez elég sok magyar tannyelvű iskolát érint, pl. JZSUK-t és több református kollégiumot is), hanem például a művészeti (ez is sok osztályt érint, pl. Palló Imre Művészeti Líceum), sport profilú (ilyenre is van példa) osztályok is, de például a Bethlen Gábor Kollégium tanítóképző osztályába is külön felvételi van.

Megj.: listáinkban az iskolák esetében nem jelöljük külön a szakokat, csupán azt, hogy hány diák jutott be az adott iskolába.

Kolozs megye

Értelemszerűen az országosan is első János Zsigmond Unitárius Kollégium matematika-informatika szakára kellett a legjobb média, de az Apáczai Csere János Elméleti Líceumban és a Báthory István Elméleti Líceumban is elég nagy volt a verseny – utóbbi kettőben három-három osztály indult.

IskolaAz utolsó médiaA bejutott diákok száma
Kolozsvári Református Kollégium, Kolozsvár7,9539
Apáczai Csere János Elméleti Líceum, Kolozsvár8,0776
Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár7,1876
Jósika Miklós Elméleti Líceum, Torda5,7026
Brassai Sámuel Elméleti Líceum, Kolozsvár6,3850
Kemény János Elméleti Líceum, Szamosújvár6,1052
Onisifor Ghibu Elméleti Líceum, Kolozsvár7,5026
János Zsigmond Unitárius Kollégium9,2026
Octavian Goga Elméleti Líceum, Bánffyhunyad7,1126

Bihar megye

A nagyváradi Ady Endre Elméleti Líceum természettudományi osztályaiba való bejutáshoz kellettek a legjobb átlagok. 7,33 volt a leggyengébb bejutási média a 2 (!) természettudományi osztályba, tehát nem 26. diák eredménye ez, hanem az 52. bejutóé. Elméleti osztályok esetében ugyanis 26 a létszám, míg szaklíceumi osztályokat 24 diákkal indítanak.

IskolaAz utolsó médiaA bejutott diákok száma
Mihai Eminescu Főgimnázium, Nagyvárad6,9078
Lorántffy Zsuzsanna Református Gimnázium, Nagyvárad5,6224
Érmihályfalvi 1-es Számú Technológiai Líceum5,1311
Szent László Római Katolikus Teológiai Líceum, Nagyvárad5,3348
Ady Endre Elméleti Líceum, Nagyvárad7,15130
Arany János Elméleti Líceum, Nagyszalonta4,6959
Horváth János Elméleti Líceum, Margitta4,3349
Petőfi Sándor Elméleti Líceum, Székelyhíd4,1344

Szatmár megye

A legjobb bejutási átlag a magyar tannyelvű osztályok között a Nagykárolyi Elméleti Líceum matematika-informatika osztályba kellett, ott a 26. bejutási átlag 8,01 volt. Ugyanakkor ki lehet emelni a Kölcsey Ferenc Főgimnázium matematika-informatika osztályát is, ahol a másfél osztálynyi diák, tehát a 39. bejutási átlaga 8,00.

IskolaAz utolsó médiaA bejutott diákok száma
Kölcsey Ferenc Főgimnázium, Szatmárnémeti7,10130
Szatmárnémeti Református Líceum, Szatmárnémeti6,4363
Josephus Calasantius Római Katolikus Líceum, Nagykároly6,2224
Tasnádi Technológiai Líceum, Tasnád4,9546
Hám János Római Katolikus Teológiai Líceum, Szatmárnémeti7,2826
Nagykárolyi Elméleti Líceum, Nagykároly7,7852

Kölcsey Ferenc Főgimnázium – Fotó: Gozner Gertrud / Transtelex
Kölcsey Ferenc Főgimnázium – Fotó: Gozner Gertrud / Transtelex

Szilágy megye

Az idei érettségin is emlékezetesen teljesítő Silvania Főgimnázium természettudományi osztályába kellett a legjobb eredmény a bejutáshoz a magyar osztályok közül, 8,25-tel lehetett csak bekerülni.

IskolaAz utolsó médiaA bejutott diákok száma
Silvania Főgimnázium, Zilah8,1152
Simion Bărnuțiu Főgimnázium, Szilágysomlyó6,3552
Gheorghe Șincai Tanítóképző, Zilah7,2526
Református Wesselényi Kollégium, Zilah5,7326
Cserey–Goga Technológiai Líceum, Kraszna4,5326
Gheorghe Pop de Băseşti Technológiai Líceum, Szilágycseh5,0424

Maros megye

A marosvásárhelyi Bolyai Farkas Elméleti Líceum nem csak az ország egyik legjobb magyar tannyelvű középiskolája, hanem egyben a legnagyobb is. Összesen 234 diák jutott be a 9 induló osztály valamelyikébe, és az egyik matematika-informatika osztályba való bejutáshoz volt szükség a legjobb átlagra a megyében, ahol 8,90 volt a 26. felvételiző médiája.

IskolaA bejutási átlagA bejutott diákok száma
Petru Maior Iskolaközpont, Szászrégen7,0726
Mircea Eliade Főgimnázium, Segesvár3,4646
Mihai Eminescu Pedagógiai Líceum, Marosvásárhely7,5726
Avram Iancu Technológiai Líceum, Marosvásárhely5,2024
Constantin Brâncuşi Technológiai Líceumok4,7823
Domokos Kázmér Gimnázium és Szakközépiskola, Szováta4,8375
Elektromaros Szakközépiskola, Marosvásárhely6,5996
Gheorghe Șincai Iskolaközpont, Marosvásárhely4,1271
Ion Vlasiu Technológiai Líceum, Marosvásárhely5,0814
Szent György Technológiai Líceum, Erdőszentgyörgy3,9926
Traian Vuia Iskolaközpont, Marosvásárhely4,1617
Marosludasi 1-es Számú Technológiai Líceum, Marosludas3,9116
Andrei Bârseanu Elméleti Líceum, Dicsőszentmárton4,5427
Bocskai István Elméleti Líceum, Nyárádszereda4,5124
Bolyai Farkas Elméleti Líceum, Marosvásárhely7,82234
Lucian Blaga Iskolaközpont, Szászrégen5,0734
Marosvásárhelyi Református Kollégium, Marosvásárhely7,7926

Hargita megye

A megye legnagyobb iskolája ugyan a 156 fős kezdő évfolyammal valószínűleg a csíkszeredai Márton Áron Gimnázium lesz, de a legnagyobb harc a bejutásért valószínűleg a székelyudvarhelyi Tamási Áron Gimnáziumba volt, ahol a matematika-informatika és a természettudományi osztályokba is magas átlag kellett a bejutáshoz: 8,85 az előbbibe és 8,67 az utóbbiba.

IskolaAz utolsó bejutási átlagA bejutott diákok száma
Márton Áron Gimnázium, Csíkszereda8,04156
Baczkamadarasi Kis Gergely Református Kollégium, Székelyudvarhely8,2039
Batthyány Ignác Technikai Kollégium, Gyergyószentmiklós6,0572
Benedek Elek Pedagógiai Líceum, Székelyudvarhely8,3126
Bányai János Műszaki Szakközépiskola, Székelyudvarhely5,8072
Eötvös József Szakképző Líceum, Székelyudvarhely6,2896
Fogarassy Mihály Műszaki Líceum, Gyergyószentmiklós5,7312
Gábor Áron Szakközépiskola, Szentegyháza4,9716
Joannes Kájoni Szakközépiskola, Csíkszereda7,1372
Kós Károly Szakközépiskola, Csíkszereda7,1448
Kós Károly Szakközépiskola, Székelyudvarhely7,1796
Liviu Rebreanu Technológiai Líceum, Balánbánya4,014
Puskás Tivadar Szakképző Líceum, Gyergyóditró4,8724
Sövér Elek Szakközépiskola, Gyergyóalfalu4,6624
Székely Károly Szakközépisola, Csíkszereda5,6172
Tivai Nagy Imre Szakközépiskola, Csíkszentmárton3,2515
Venczel József Szakközépiskola, Csíkszereda6,5572
Zimmethausen Szaklíceum, Borszék4,388
Korondi Szakközépiskola, Korond5,1917
Segítő Mária Római Katolikus Gimnázium, Csíkszereda8,0852
Árpád-házi Szent Erzsébet Római Katolikus Teológiai Líceum, Gyimesfelsőlok5,5213
Berde Mózes Unitárius Gimnázium, Székelykeresztúr5,9326
Kemény János Elméleti Líceum, Maroshévíz4,5913
Orbán Balázs Gimnázium, Székelykeresztúr5,3552
Salamon Ernő Gimnázium, Gyergyószentmiklós7,37130
Tamás Áron Gimnázium, Székelyudvarhely8,26104

Kovászna megye

A Székely Mikó Kollégium matematika-informatika osztályába kellettek a legjobb eredmények, 8,80-ra, illetve 8,62-re volt szükség. (Az előbbiben egy sima matek-infó félosztályba, míg az utóbbiban egy kéttannyelvű matek-infó félosztályba volt a legnagyobb bejutási átlag.)

IskolaAz utolsó bejutási átlagA bejutott diákok száma
Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy7,70104
Kőrösi Csoma Sándor Líceum, Kovászna3,94102
Berde Áron Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola, Sepsiszentgyörgy4,5648
Bod Péter Tanítóképző, Kézdivásárhely6,4026
Apor Péter Szakközépiskola, Kézdivásárhely4,2227
Baróti Szabó Dávid Technológiai Líceum, Barót4,5064
Gábor Áron Szakképző Líceum, Kézdivásárhely4,8346
Puskás Tivadar Szakközépiskola, Sepsiszentgyörgy5,1343
Sepsiszentgyörgyi Református Kollégium7,0026
Kézdivásárhelyi Református Kollégium7,9026
Mikes Kelemen Elméleti Líceum, Sepsiszentgyörgy7,3578
Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely6,9078

Szórvány

Ebben az esetben leginkább arról lehetne írni, hogy már nem nagyon van miről írni, ugyanis a legtöbb középiskolában nem nagyon teltek be a helyek. A híres nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium talán az egyetlen, amely minden meghirdetett helyet betöltött, igaz, csak egy osztályt rangsorol a minisztériumi elosztórendszer, a tanítóképzőjébe kizáró jellegű képességvizsga van. A brassói Áprily Lajos Főgimnázium maradt meg nagyobb, népesebb iskolának a szórványban, és itt volt szükség a legjobb médiára is: a matematika-informatika osztályba 7,81-gyel lehetett bejutni.

IskolaAz utolsó bejutási átlagA bejutott diákok száma
Csiky Gergely Főgimnázium, Arad3,8554
Andrei Mureșan Főgimnázium, Beszterce5,6233
Áprily Lajos Főgimnázium, Brassó5,7984
Zajzon Rab István Középiskola, Négyfalu3,1417
Remus Răduleț Energetikai Líceum, Brassó3,7412
Șt. O. Iosif Líceum, Kőhalom4,8012
Ady Endre Elméleti Líceum, Bukarest6,163
Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed5,7426
Téglás Gábor Elméleti Líceum, Déva4,4528
Németh László Elméleti Líceum, Nagybánya5,7133
Leőwey Klára Elméleti Líceum, Máramarossziget5,1320
Octavian Goga Főgimnázium, Nagyszeben7,533
Bartók Béla Elméleti Líceum, Temesvár4,6546

A romániai középiskolák topját itt foglaltuk össze.

Támogasd a Transtelexet!

Az erdélyi közösségnek saját, független lapja csak akkor lehet, ha azt az olvasótábora fenntartja. Támogass minket akár alkalmi jelleggel, ha pedig teheted, állíts be rendszeres támogatást!

Támogatom!
Kedvenceink
Kövess minket Facebookon is!